Vés al contingut

Directora: Anna M. Pérez Quintana

Fites destacades

  • Avaluació del II Pla d’Igualtat de la UVic-UCC i seguiment de l’auditoria retributiva de la FUBalmes i la FESS. Procés de redacció i aprovació del III Pla d’Igualtat de la UVic-UCC en coordinació amb les àrees, serveis i òrgans de govern així com amb els centres federats.
  • Gestió de queixes i denúncies sobre violències sexuals a la UVic. Seguiment per l’aprovació de la normativa referida al nou protocol per a casos d’assetjament i violències sexuals a la UVic-UCC, així com per al canvi cap al nom sentit.
  • Coordinació i impuls de la instal·lació dels punts liles a la UVic (Campus Miramarges, Torre dels Frares, Granollers, UMedicina, coworkings i instal·lacions esportives) i espai per a la lactància.
  • Coordinació dels projectes del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per al 2022 i realització del calendari UVic-UCC per a la Igualtat de gènere 2022. Organització d’actes per al 25 de novembre i el 8 de març.
  • Organització i realització de diverses formacions adreçades al PAS i el PDI de la UVic sobre Eines per a un llenguatge inclusiu, Prevenció i abordatge de les violències sexuals a la UVic-UCC, per a la FETEP, i La incorporació de la perspectiva de gènere a la docència dels graus de la FEC i Els plans d’igualtat i auditories retributives a les empreses per a formació contínua.

Resum del curs 

 

L’activitat més rellevant de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC en el curs 2021-2022 ha estat, d’una banda, l’avaluació del II Pla d’igualtat de gènere (2017-2021), que va obtenir una qualificació de notable alt pel que fa al grau d’execució. Durant els 5 anys de vigència del II Pla s'han realitzat un total de 797 activitats per tal de donar compliment a les 81 accions que s'hi preveien, i que corresponen als 24 objectius fixats. De l’altra, en compliment dels RD 901 i 902, s’ha coordinat la redacció i aprovació del III Pla d’igualtat (2022-2025), així com fet el seguiment de l’auditoria retributiva de la FUBalmes i la FESS.

En el capítol de la prevenció i abordatge dels casos de violències sexuals, s’han atès i gestionat les queixes i denúncies rebudes, així com s'han dut a terme tasques de divulgació i formatives sobre les accions dutes a terme i la nova normativa UVic-UCC sobre la temàtica. En aquest sentit, el 2021-2022 ha estat el curs en el qual s’han instal·lat els punts liles a diverses ubicacions dels campus de la UVic (proposta feta per l’UHub i guanyadora del Projecte 8M), fet que donarà a conèixer la Unitat d’Igualtat a les noves cohorts d’alumnat i en facilitarà la comunicació.

Finalment, cal destacar l’organització i la impartició de diverses formacions, la coordinació dels projectes vinculats al PEVG, l’organització d’actes acadèmics amb motiu del 25N i el 8M, els assessoraments prestats a l’alumnat, el PAS i el PDI o l’assistència a les trobades de la Comissió Dones i Ciència, la xarxa RUIGEU i la Xarxa Vives d’Universitats.