Vés al contingut

Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)

Eduard Ramírez Banzo. Degà

Fites destacades 

 

 • Canvi de nom de la facultat. A través d’un procés participatiu que va implicar el PDI i el PAS de la FETCH, la fins ara Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes ha canviat de nom (Resolució REU/3110/2021, de 14 d’octubre), i ha passat a denominar-se Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP). El nou nom pretén subratllar i fer visible la importància dels ensenyaments relacionats amb les àrees de coneixement de la Psicologia i de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
   
 • Recerca vinculada a la innovació docent. Pel que fa a la recerca, volem destacar el fiançament obtingut per a dos projectes en la darrera convocatòria dels ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020). Els projectes són “L’escola a la universitat: un nou context per aprendre a fer de mestre/a (projecte EU)”, de Marta Marimón, i “Mestres i retroacció correctiva escrita (MERCE)”, de Llorenç Comajoan. 
   
 • Internacionalització. En el marc de la xarxa de projectes internacionals de la FETEP, aquesta s’amplia amb el Projecte internacional d’esports i educació física als Països Baixos. El projecte de pràctiques formatives dels Països Baixos, que s’emmarca dins el programa Erasmus+ Pràctiques, es desenvoluparà amb el suport de la Universitat de Ciències Aplicades de Fontys. 
   
 • Premi Pere Pujolàs i Maset (TFM) i Premi Rebost de Pensaments (Educació Social). Amb l’objectiu de mantenir la memòria i el llegat del pedagog, professor i investigador Pere Pujolàs Maset (1949-2015) en favor de la inclusió educativa i social de totes les persones i per impulsar el desenvolupament d’aquesta com un dret, la Xarxa Khelidon per a l’aprenentatge cooperatiu de què va ser creador, la FETEP i l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació convoquen la primera edició del Premi Pere Pujolàs i Maset. D’altra banda, el Premi Rebost de Pensaments pretén col·laborar en la creació de coneixement en l’àmbit de l’educació social. 
   
 • Efemèride: 20 anys dels estudis de CAFE. L’Aula Magna de la UVic-UCC ha acollit l’acte central de commemoració del 20è aniversari de la implantació dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), fet que reforça el bon estat de salut de la titulació i el bon rumb que tot l’equip de la facultat (PDI i PAS) està traçant. 

 

Resum del curs 

 

Iniciàvem el curs encara sota les amenaces del covid-19 i, per tant, amb tota la institució preparada i disposada a fer-hi front. Cal destacar l’esforç de tot l’equip de PDI, PAS i estudiants per poder seguir el ritme de treball durant tot el curs. El professor de la facultat Antoni Tort, director de l'Escola de Doctorat, fou l’encarregat d’impartir la lliçó inaugural titulada "Estudis de doctorat. Notes per a un aniversari", fent referència al desè aniversari de l'Escola de Doctorat, que es commemorava aquest any. 

Quant a la relació entre la formació inicial i l’entorn professional (un dels indicadors a desenvolupar inclòs en Pla d’actuació de la Facultat 2020-2024) s'han consolidat els projectes inclosos en el programa Creuant mirades entre la Universitat i l’entorn professional i que es veuen representats en els diferents graus de la facultat. En particular, el projecte Escola i Universitat es consolida i passa de ser un projecte a formar part del model formatiu de la facultat i de la formació inicial de mestres. 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)

Míríam Torres Moreno. Degana

Fites destacades

 • Modificacions dels títols d’Infermeria i Fisioteràpia per a la regularització de les places de nou accés en les memòries a través de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
   
 • Verificació d'un nou màster universitari en Alimentació i Sostenibilitat.
   
 • Implementació de la simulació en tots els graus de la facultat.
   
 • Millora dels equipaments i espais docents: laboratori del gust, laboratoris d’Infermeria i de Fisioteràpia, així com d’aularis.
   
 • Adaptació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a la visió de facultat amb el que s’afrontarà la futura certificació i acreditació de l’SGIQ del centre.

Resum del curs 

 

El curs 2021-2022 ha estat encara marcat per la covid-19, tot i que amb les mesures de control en l'àmbit global i de sistema, especialment les vacunes, la pandèmia ens ha permès retornar a la normalitat i reprendre la tan desitjada presencialitat. 

Aquest curs l’activitat de la Facultat ha estat marcada pel procés de modificació de dos dels seus títols, Infermeria i Fisioteràpia, per tal de regularitzar les places de nou accés. Ambdues modificacions s’han resolt favorablement, i corroboren el nostre compromís com a universitat amb el sistema per formar més professionals d’aquestes disciplines, atesa l’alta demanda laboral. Hem verificat un nou títol oficial de màster en Alimentació i Sostenibilitat, que amplia les nostres propostes de formació continuada i màsters. 

D'altra banda, hem continuat apostant per la millora de la formació dels nostres estudiants a través de l’aplicació de la innovació docent en els seus títols. Per això, enguany s’han dut a terme diferents cursos d’actualització del professorat, les jornades d’intercanvi de bones pràctiques, així com en tots els títols s’ha implementat la simulació com a metodologia singular que fomenta l’aprenentatge experiencial en un entorn segur.

De nou, ha estat un any en què hi ha hagut una aposta importantíssima per la millora i adaptació dels espais docents per a fer-los més flexibles i poder atendre així les necessitats, com també modernitzar i adaptar els espais al treball en petit grup, simulació i anatomia virtual, entre altres.

Així mateix, hem continuat avançant en la implementació i desplegament de l’SGIQ de centre per tal que esdevingui un nou model de gestió i ens permeti certificar i acreditar l’SGIQ del centre.

Finalment, però no menys important, hem continuat avançant en la millora dels indicadors del professorat a través de l’obtenció de nous doctorats, així com amb la captació de nou talent que s’ha incorporat a la nostra facultat. Igualment, voldria fer una menció especial i felicitar a les professores que s’han jubilat, després de molts anys de dedicació a la Universitat i que tant han aportat a la nostra Facultat. 

El curs 2020-2021 es podria resumir com el curs del retorn a la normalitat i voldria agrair als estudiants, al professorat i al personal de la Facultat tot aquest gran esforç que s’ha fet per tal de poder mantenir la màxima normalitat possible. I, en darrer lloc, voldria agrair la professionalitat i la dedicació de tot el personal de la Facultat, tant personal docent com de serveis, que com sempre han donat el millor de si mateixos i han demostrat la seva professionalitat i el seu saber fer, que ha estat cabdal perquè aquesta represa de la normalitat s’hagi pogut fer amb les màximes garanties de qualitat.
 

 

 

Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC)

Josep Burgaya Riera. Degà

Fites destacades 

 

 • Desplegament i inici d’activitats de la Càtedra de Màrqueting i Comunicació Lluís Bassat. Ha destacat en aquest sentit, la realització de les II Jornades de Màrqueting i Comunicació.

 • Celebració d’un conjunt d’activitats per commemorar el 20è aniversari del grau de Periodisme.

 • Posada en marxa i consolidació del magazín de la Facultat, Insights.

 • Superació del procés d’acreditació dels graus de Periodisme i de Comunicació Audiovisual.

 • Estrena o millora d’equipaments: Aula de Cinema, Plató de Fotografia, Estudi de Ràdio i Aula de Redacció Periodística.

 

Resum del curs 

 

Aquest darrer curs 2021-2022 ha estat molt condicionat encara per la covid. Tot i que sota control i en clar retrocés, la pandèmia i la gestió dels seus efectes ha continuat essent important. Tant com hem pogut, hem recuperat la normalitat. Però tornar a la presencialitat, encara que restringida, no ho resolia tot. Ha calgut fer front als efectes psicològics i de pèrdua de la sociabilitat que tant temps d’anomalia havien generat. Crec que la institució i tota la comunitat universitària ha respost adequadament i hem crescut amb l’experiència. Els esforços per part de tots han estat molt rellevants i hem recuperat el dinamisme estudiantil, els intercanvis profitosos entre el professorat i han retornat els insubstituïbles estudiants procedents d’altres països.

A banda de prioritzar, com ens correspon, una activitat docent i acadèmica exigent i amb constant renovació i millora, hem donat relleu aquest curs en la reformulació dels treballs de fi de grau i les pràctiques, ja que són aspectes molt significatius en la formació dels estudiants i cal anar adequant-los a la realitat alhora que convertir-los en crucials en el currículum acadèmic. Hem fet passos importants en l’augment de les membranes de transferència cap a la societat, així com amb la relació amb els stakeholders. Igualment, hem ampliat el nostre paper en el debat públic més rellevant amb conferències i sessions de webinars en l’àmbit de l’economia i l’empresa. Així mateix, hem treballat en el disseny d’un nou grau que ampliarà molt la nostra dimensió internacional com és el Global Studies i ampliem les nostres propostes de formació continuada i màsters.

Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)

Sergi Grau Carrión. Degà

Fites destacades

 • Acreditació dels graus de Biologia, Biotecnologia i Enginyeria Mecatrònica de la FCTE.

 • Verificació de les titulacions de grau de Biomedicina i de màster interuniversitari de Ciències de Dades Biomèdiques.

 • Celebració de la 15a edició de les Tertúlies de Literatura Científica, la 10a edició dels tornejos de Robòtica Educativa i la 10a edició dels Premis Llegim Ciència.

 • Obtenció de la Menció M. Encarna Sanahuja Yll en l’àmbit de la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària per incorporar noves propostes educatives des de la perspectiva de gènere en les disciplines STEM pel projecte “El fil invisible: vertebrant una mirada de gènere en la vida acadèmica preuniversitària i universitària dels estudiants de l’àmbit STEM”.

 • Consolidació dels Study Abroad en l’àmbit d’Enginyeria.

 

Resum del curs 

 

El curs 2021-2022 ha estat un curs de consolidació i de nous reptes. La Facultat ha passat a denominar-se Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries per visibilitzar millor els àmbits d’expertesa d’aquesta.

En l'àmbit de titulacions, s'han acreditat els graus de Biologia, Biotecnologia i Enginyeria Mecatrònica, i també s'han verificat les titulacions del grau en Biomedicina i de màster interuniversitari en Ciències de Dades Biomèdiques.

Aquest curs també ha representat una consolidació dels grups de recerca. Tots els grups de recerca s’han presentat a la convocatòria SGR de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, s'han estrenat els nous espais d’estudiants predoctorals i investigadors postdoctorals, i en l’àmbit de les Biociències, els nous laboratoris de recerca.

Pel que fa a la divulgació científica, s’han ampliat les activitats dutes a terme per personal de la facultat i s’han consolidat les més antigues, amb la 15a edició de les Tertúlies de Literatura Científica, la 10a edició dels tornejos de Robòtica Educativa i la 10a edició dels Premis Llegim Ciència. En aquest àmbit cal destacar El projecte “El fil invisible: vertebrant una mirada de gènere en la vida acadèmica preuniversitària i universitària dels estudiants de l’àmbit STEM”, que va rebre la Menció M. Encarna Sanahuja Yll en l’àmbit de la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.

Aquest curs 2021-2022 també és l’últim del mandat engegat el 2017-2018 i per aquest motiu vull agrair a tot el personal de la FCTE, als estudiants i a la resta de personal de la UVic-UCC tot l’esforç que dediquen per fer créixer i avançar la nostra universitat.

Escola de Doctorat

Antoni Tort Bardolet. Director

Fites destacades

 • La reivindicació de la presencialitat en la defensa de les tesis doctorals ha anat acompanyada de la posada en marxa i la millora dels procediments no virtuals i telemàtics per facilitar els processos doctorals en els seus diferents moments. Malgrat la pandèmia de la covid-19, totes les tesis s’han defensat presencialment o de forma híbrida.

 • S’han defensat amb èxit més de quaranta tesis la qual cosa significa doblar el nombre de lectures si ho comparem amb el curs acadèmic anterior. És una fita rellevant que l’Escola de Doctorat perseguia, però que es pretén incrementar en el futur, no només com a creixement lògic sinó implementant mesures perquè això sigui possible.

 • La realització de la tercera Doctoral Training Week (març 2022), amb la represa de les formacions presencials. L’alta participació ha suposat un nou impuls al conjunt d’activitats formatives de doctorat. La setmana es va cloure amb una conferència de Salvador Macip, investigador i divulgador de la ciència, professor a la Universitat de Leicester.

 • Dos doctorats honoris causa s’han afegit a la llista de persones distingides per la UVic-UCC. D’una banda, el publicista Lluís Bassat (novembre 2021). De l’altra, l’activista Òscar Camps, cofundador de l’ONG Open Arms (juny 2022).  En aquest darrer cas, l’Escola de Doctorat va assumir-ne l’apadrinament, en nom de tota la comunitat universitària.

 • L’Escola de Doctorat ha celebrat els deu anys de la seva creació. És una data assenyalada que implica la necessitat de consolidació i, a la vegada, de revisió estratègica amb vista al futur. El director de l’Escola va fer la lliçó inaugural del curs universitari amb el títol: “Els estudis de doctorat. Notes per a un aniversari.”

 

Resum del curs 

 

Les activitats de l’Escola de Doctorat durant el curs 2021-2022 han estat marcades per dos aspectes significatius. Un d’ells ha estat la represa de la presencialitat en tot el ventall d’accions que es porten a terme. Des de les reunions amb les escoles de doctorat europees, catalanes i espanyoles fins a la majoria d’activitats formatives dirigides als doctorands i doctorandes dels diferents programes de doctorat de la UVic-UCC.  

L’altre aspecte ha estat la celebració del desè aniversari de l’Escola, que ha comportat una necessària revisió del present i la identificació d’elements estratègics per avançar en la millora de la qualitat dels estudis de doctorat. La millor manera de celebrar-ho ha estat, sens dubte, l’augment significatiu del nombre de tesis llegides. Hi ha molts reptes al davant que passen, per exemple, per l’increment de contractes predoctorals, pel progressiu reconeixement de les direccions de tesis, i per la indispensable coordinació amb les diferents entitats, fundacions i centres de recerca que conformen la nostra universitat. L’Escola de Doctorat es postula com un element de cohesió i de nexe d’unió entre recerca i formació en el marc d’aquest conjunt universitari.  

Altres reptes compartits amb el conjunt d’escoles de doctorat europees són la cura envers el benestar dels doctorands i doctorandes, la preocupació per l’ètica de la recerca, o la vinculació dels estudis de doctorat amb el teixit productiu i el món cultural que ens envolta, entre altres.

Campus Professional

Mireia Salgot Negre / Montserrat Fontarnau Rovira. Directora

Fites destacades 

 

 • Constitució del Consell del Campus Professional UVic-UCC per a la coordinació dels diferents centres que imparteixen cicles formatius de grau superior (CFGS) a la Universitat. Promourà iniciatives per continuar prestigiant la formació professional (FP), i facilitar itineraris de continuïtat formativa cap als graus i la col·laboració amb centres educatius a través de la figura del centre vinculat.
 • Participació en el projecte Osona Tic Talent, que neix de la necessitat d’incorporar i retenir talent tecnològic en el sector digital a la Comarca. Projecte impulsat per l’empresa SEIDOR, entre altres, i amb la participació de Teknos Vic, entre altres centres educatius, en què s'adapta la programació curricular per facilitar el contacte laboral amb el món professional i aprofitar l’oportunitat que ofereix aquest sector amb molta projecció de futur.
 • Conveni amb la Fundació Eduard Soler en què s'amplia la relació amb la Universitat, a través de la vinculació amb els estudis de formació professional superior, amb l’objectiu de desenvolupar projectes d’interès comú i crear entorns integrats de treball entre aquests estudis i els graus universitaris, en línia amb el que recull la Llei orgànica 3/2022, d’ordenació i integració de la formació professional, aprovada el 31 de març passat.
 • Projecte Arrelats, converses en conserva, una iniciativa cultural de l’Ajuntament de Granollers en què l’alumnat del CFGS en Màrqueting i Publicitat de Teknós UGranollers prepara i fa entrevistes en forma de conversa per recollir el testimoni de ciutadans provinents de diferents indrets i conèixer com i per què van arribar a Granollers. L’arxiu del material ha estat en format audiovisual.

Resum del curs

L’inici del curs acadèmic 2021-2022 al Campus Professional de la UVic-UCC va ser el 20 de setembre, amb un total de 277 estudiants matriculats i repartits entre els diferents centres de Vic, Granollers, Manresa i Olot i els 7 cicles de grau superior. De tots ells, 140 eren alumnat de nou accés. El curs va començar encara amb les restriccions pròpies per la contenció de la pandèmia de la covid-19, en equilibri amb un model d’ensenyament-aprenentatge amb màxima presencialitat.

Entre les diferents activitats que han portat a terme els estudiants dels diferents cicles (xerrades, conferències, congressos) també destaquen les activitats d’orientació que s’han portat a terme per als futurs estudiants de cicles formatius. Es van realitzar les següents al llarg del curs: participació en la Fira Guia’t Online de Granollers, a la Fira Càpsula de Vic i al Saló de l’Ensenyament, on es va presentar tota l’oferta formativa; la Jornada de Portes Obertes als centres de Vic i Granollers, i una Jornada de Portes Obertes online, a més de visites a diversos centres educatius del territori.

D'altra banda, al llarg d’aquest curs s'han lliurat les Beques UAlumni destinades als estudiants dels CFGS dels centres Teknós de Vic i Granollers, i han estat quatre els estudiants de primer curs que han rebut l’ajut sobre l’import de la matrícula. Aquestes beques han comptat amb el finançament de la Fundació “la Caixa”.

El curs ha finalitzat amb l’acte de graduació de la promoció 2020-2022, celebrat el 16 de juny de manera presencial, amb la participació de cinquanta estudiants de 2n curs dels CFGS de Vic i Granollers. La padrina d’honor de la promoció va ser Maria Resina, com a exalumna del CFGS de Màrqueting i Publicitat, que ha continuat formant-se en el grau en Publicitat i Relacions Públiques.

Així mateix, la renovació dels equips informàtics al CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius de Teknós ha permès millorar la capacitat de processament i memòria per fer ús de les diferents aplicacions per generar animacions 2D i 3D i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius.