Vés al contingut

Director: Richard Samson

Fites destacades

  • Wiki de recursos docents. La UDUTE ha publicat un wiki de recursos docents en plataforma Mediawiki. Es tracta d'un compendi de coneixement, principalment en llengua catalana, que recull, classifica i fa disponible en format cercable les molt diverses informacions publicades per les diverses unitats i serveis de la Universitat. 

  • Eines d'interacció i Wooclap. S'ha integrat Wooclap al Campus Virtual, una plataforma que permet interactuar en temps real amb l’audiència o públic durant una sessió (presencial o en línia). A més, té un mòdul de "Script Concordance Test", que és un sistema consolidat als estudis de Medicina i que aquest curs s'ha utilitzat amb estudiants de 5è curs a les proves de Pràctica Clínica.

  • Supervisió de l'ús del portafolis Mahara. S'ha pogut consolidar l'ús d'aquesta plataforma de publicació i col·laboració, amb la implicació de l'Àrea TIC i l'empresa externa Catalyst per optimitzar la seva configuració. S'ha fet servir amb èxit en projectes molt diversos, fins i tot en el projecte de recerca interuniversitari BLearn Autonomy. Actualment compta amb uns 3.000 usuaris.

  • Assessorament i formació. Consolidació del helpdesk 24/7 amb el sistema URespon. La UDUTE ha registrat 964 peticions d'ajuda en el període setembre 2021 - agost 2022. En el mateix període, sota la coordinació del CIFE, ha ofert  58 formacions i sessions per a docents sobre temàtica diversa, amb un total de 575 participants.

  • Publicació i difusió. La UDUTE ha publicat 85 articles multimèdia al seu blog durant el curs acadèmic 2021-2022, i s'hi han registrat 20.779 visites. Ha participat en diverses trobades i congressos de tecnologia educativa, presentant comunicacions sobre l'ús d'eines digitals docents i la valoració de la qualitat de les aules virtuals.
     

Resum del curs 

 

La UDUTE ha pogut col·laborar en diversos projectes d'importància per a la UVic-UCC, a la vegada que ha mantingut i consolidat els seus serveis centrals d'assessorament i formació al cos docent. A més de les fites ja mencionades, cal parlar del suport UDUTE a la implantació del sistema Medial de gestió de vídeos, del projecte Insígnies (badges), que visibilitza activitats complementàries de tota mena, d'assessorament extern, com ara del Consorci Hospitalari de Vic, i el suport a les activitats de formació contínua. També ha tingut un paper important en potenciar l'ús de H5P per crear materials docents interactius i ha continuat en les tasques de gestió de la plataforma Zoom de videoconferències i la millora de les prestacions de les aules híbrides. Amb vista al curs 2022-2023, l'equip UDUTE adquirirà més expertesa a través de diverses formacions rebudes, i resta en bona disposició per afrontar nous reptes, sota la gestió de la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, per així poder continuar les tasques actuals i acordar les noves línies estratègiques de la UDUTE.