Vés al contingut

Director: Marc Aliart Cortés

Fites destacades

  • ​​​​60 vídeos de caràcter promocional per a la promoció i divulgació de la Universitat.

  • 110 reserves i sessions d'assessorament de platós autònoms per a la creació de material audiovisual docent.

  • 154 cobertures per donar testimoni de la intensa activitat duta a terme per la UVic-UCC.

Resum del curs 

 

UMedia, en la seva estratègia de posicionar-se com a productora de continguts audiovisuals de la Universitat, ha intensificat la seva activitat en les tres àrees en què se subdivideix la Unitat: Promocional, Docència i Cobertures.

En aquest sentit, hi ha hagut un increment substancial tant qualitatiu com quantitatiu de les peces promocionals destinades a la construcció de marca i a la captació dels públics objectius dels diferents productes que ofereix la Universitat, com ara graus, cicles formatius, màsters i postgraus. L'increment d'aquesta activitat, situa la Unitat i el llenguatge audiovisual com un recurs significatiu per fer arribar els valors diferencials de la Universitat a una gran diversitat de públics.

Així mateix, també és substancial l'activitat duta a terme per l'Àrea de Docència, que mitjançant la millora constant dels platós i l'assessorament als professors, ha aconseguit augmentar la demanda d’aquests espais per tal que el PDI produeixi nous recursos d’aprenentatge visuals per al conjunt de l’estudiantat. Tanmateix, el PDI no és l'únic col·lectiu al qual s'orienta l'assessorament que ofereix aquesta àrea, sinó que també el PAS s'ha vist beneficiat de diferents formacions impulsades per aquesta Unitat, que han fet més accessibles recursos vinculats a la producció de material audiovisual o gràfic.

En darrera instància, l'Àrea de Cobertures ha permès retratar des de primera línia la rica activitat que la Universitat ha impulsat i acollit enguany, amb motiu de l'efemèride dels 25 anys de la UVic-UCC.