Vés al contingut

Director: Albert Aragay Lanchares

Fites destacades

 • Darrera transferència d’actes de qualificació en paper. El 24 de febrer de 2022 vam rebre i arxivar al dipòsit les últimes actes de qualificació en paper. A partir d’aquest moment, totes les actes es desaran automàticament al Gestor Documental Consorciat (GDC), amb les mateixes condicions d’accés i seguretat.
   
 • Exposició de 25 Anys UVic. El Servei ha col·laborat activament aportant material per a les diferents activitats i exposicions lligades al 25è aniversari de la Universitat, així com als 40 anys dels estudis d’Infermeria. Especialment, l’exposició “La UVic-UCC, 25 anys en imatges: persones, coneixement, territori”.
   
 • Gestió documental i arxivística a l’AGA. En l’àmbit de la gestió documental i d’arxiu sobre els arxius de gestió, el més rellevant en termes de volum i complexitat, ha estat el tractament de la documentació acadèmica de l’AGA, a qui s’ha proporcionat directrius, solucions i recursos arxivístics.
   
 • Nou servei com a Entitat de Registre idCat Certificat i idCat Mòbil. A finals de curs el Servei ha esdevingut Entitat de Registre idCAT Certificat i idCAT Mòbil, amb l’objectiu de facilitar la tramitació per seu electrònica especialment a l’alumnat i per extensió a la comunitat UVic. Es tracta d’un nou servei que s’ofereix igualment al conjunt de la ciutadania.
   
 • Exàmens i treballs. Reactivació de la gestió documental dels exàmens i treballs per tal de complir requisits legals i procedir amb criteris arxivístics. Es facilita al PDI el protocol d’arxiu per a l’eliminació certificada. S’avança en un protocol per a la conservació dels models d’exàmens (amb l'Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica). 

Resum del curs 

 

Durant el curs 2021-2022 hi ha hagut la incorporació de la tècnica arxivera gestora documental Melody Miranda, amb la qual cosa la plantilla del Servei queda molt ben consolidada i compensada. Aquesta millora s’ha traduït en la segona part del curs en una capacitat de servei i de resposta molt més àgil i eficient, fet que si més no de retruc ha redundat en una millora de la bona valoració del servei per part dels seus usuaris, segons indicadors proporcionats per l’Àrea de Qualitat.

Pel que fa a l'elaboració de projectes tècnics en relació amb fons REACT, s'ha dut a terme la digitalització autèntica de documentació essencial o de conservació permanent, el ressegellat de documentació electrònica i el desament de documentació en repositori europeu. 

El Gestor Documental Consorciat (GDC), com a peça nuclear de l’engranatge, ha continuat creixent tant en forma de càrregues automatitzades com manuals, fruit de projectes d’integració i de necessitats que diferents àrees o serveis (com ara l’AGA, l’OTSG o l’ARI) ens han posat de manifest a través del nostre URespon d’assessorament.

Com a nota negativa que ha afectat el rendiment del GDC especialment des de la segona meitat del curs, el proveïdor ha deixat d’oferir el servei amb la qualitat, el temps i la forma amb què ho feia els anys precedents. Per tant, no s’han pogut incorporar tots els evolutius previstos com el del ressegellat o el vincle amb iArxiu.