Vés al contingut

Directora: Núria Barniol Noguer

Fites destacades

 • ​​​​​La Unitat de Beques de l’Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) ha implantat el curs 2021-2022 un autoservei al campus virtual per a la sol·licitud de les beques pròpies. Així, l’estudiant sol·licita la beca a través del campus virtual, presenta la documentació i es comunica amb l'AGA a través d’aquesta nova plataforma per fer-ne tot el seguiment i conèixer-ne la resolució. També s'han iniciat proves per tal que totes les beques pròpies constin a la matrícula de l’estudiant, tal com ja passa amb la beca del Ministeri, i s'ha reformulat la informació de beques al web per facilitar la comprensió de les convocatòries.
 • El nou centre federat Elisava ha començat l’activitat amb la UVic-UCC amb dos graus i un màster universitari, amb un total de 309 estudiants de nou accés a estudis oficials i 950 estudiants d’estudis propis. La primera promoció d’estudiants del grau en Disseny i Innovació té 205 estudiants; la del grau en Enginyeria de Disseny Industrial, 93 i, finalment, la del màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació, 11 estudiants, dels quals 10 s'han titulat el juny, de manera que són els primers titulats UVic-UCC del nou centre Elisava. La gestió acadèmica d'aquest centre es porta a terme de forma similar al centre federat de Manresa, i els expedients es traspassen al sistema Sigma de la UVic-UCC a través de càrregues de fitxers.
 • Pel que fa a la matrícula, durant el curs 2021-2022 s’ha treballat per automatitzar les tasques sobre el fitxer d’assignació d’alumnes de nou accés, de forma que la preparació de la matrícula dels estudiants fos més àgil, senzilla i permeti eliminar volum de paper. El nou procediment permet un millor control de la documentació, així com un millor circuit presencial de matrícula. Així mateix s'ha proposat un nou flux telefònic de les trucades de preinscripció per oferir un millor servei als futurs estudiants UVic, i s'ha activat un nou autoservei per a la generació de certificats de matrícula.

   

  Resum del curs 

   

  El curs 2021-2022 s'ha desenvolupat ja amb força normalitat pel que fa a la situació de pandèmia i retorn a la presencialitat, s’ha eliminat la cita prèvia com a imprescindible i l’equip ha treballat majoritàriament en format presencial, tot i que també duu a terme teletreball. Des de l’Àrea s’ha gestionat la matrícula i els expedients de més de 5.000 estudiants de grau, prop de 450 estudiants de màster universitari, més de 330 estudiants de doctorat i més de 3.700 d'estudiants de formació contínua. Igualment, provinents dels centres federats, adscrits i vinculats, s’han gestionat prop de 9.000 expedients. En total, s'han gestionat al voltant de 18.500 expedients d'estudiants el curs 2021-2022. Així mateix, 1.800 estudiants de la UVic i la Facultat de Medicina han rebut alguna beca pròpia o externa gestionada per l’AGA, que també s’ha ocupat de les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional que han repartit entre els estudiants de la UVic-UCC, amb un total de més de 2 milions d’euros. Han finalitzat els seus estudis oficials un total de 1.444 estudiants de grau, 200 estudiants de màster universitari i 37 estudiants de doctorat.

  D'altra banda, l’AGA s'ha implicat conjuntament amb l’Àrea de Màrqueting en la gestió de la credencial d’accés UNED per a estrangers. El nou funcionament responsabilitza l’AGA de la gestió de la documentació, la comprovació de la seva validesa, l'arxiu, el registre i la tramitació final amb la UNED. En aquest àmbit s’han estudiat millores en la gestió interna i s’han analitzat les eines de treball amb vista al pròxim curs 2022-2023. Així mateix, la Unitat de Formació Contínua de l’AGA ha millorat processos interns, especialment els relatius a l’entrada de notes, s’han explorat les possibilitats que SIGMA ofereix de traspàs de notes des de les aules virtuals, càrrega de notes a través de fitxer i entrada de notes directament al sistema, per tal que siguin sempre els docents qui introdueixen les notes dels estudiants a les actes. També s’ha incorporat una enquesta de valoració de matrícula de formació contínua. Finalment, l’Àrea de Gestió Acadèmica ha continuat treballant des de tots els seus àmbits l’impuls per la digitalització de tots els tràmits, així com dels expedients, les actes i tota la documentació generada.