Vés al contingut

Directora: Anna Higueras Castillo

Fites destacades

  • Gestió de viatges i dietes, aplicant el tant per dia.

  • Auditoria salarial.

  • Mòdul de Projectes SAP.

  • Implantació de l'enllaç comptable i l'automatització de la càrrega de variables a l’A3, programa de nòmines.

  • Automatització del càlcul de costos de personal a UTalent.
     

Resum del curs 

 

Al llarg del curs 2021-2022 s'han fet millores contínues en la gestió econòmica, mantenint com a base els programes de gestió existents: SAP, A3, PGU i UTalent. Les millores han permès la creació del mòdul de transparència econòmica, l’activació del portal del treballador, l'UTalent i la seva automatització, i l'ampliació i la integració del mòdul de projectes de recerca al SAP.

Actualment, es treballa en el mòdul d’actius fixos, la millora contínua d’Utalent per facilitar la gestió de personal i transparència envers els usuaris. La segona fase del mòdul de transparència econòmica ja està quasi finalitzada i consisteix en l’automatització de la reserva de crèdit, les autofactures de professionals i la comptabilització de les factures. L’objectiu és convertir el mòdul no només en un extractor de dades econòmiques de SAP, sinó també en una interfície que permeti entrar dades de forma àgil als usuaris fent registres automàtics a SAP.

Els projectes previstos a curt termini consisteixen en l’automatització de la tresoreria i la comptabilització de factures de proveïdors. L’activació del mòdul de pressupostos de personal de l’A3 i la connexió de les diferents eines de treball per evitar la duplicitat de tasques i poder assumir el creixement fent tasques de més valor que són necessàries per a la institució.