Vés al contingut

Directora: Gemma Mascaró Parramon

Fites destacades

  • ​​​​​Actuacions de qualitat en el sistema de gestió bibliotecària. S'ha treballat en diferents intervencions per treure el màxim rendiment possible del gestor bibliotecari Alma/Primo després de la seva posada en funcionament a finals del curs passat. S’han fet actuacions per millorar la visualització en l'àmbit d’usuari, donant més informació sobre la disponibilitat dels exemplars i facilitant les gestions de préstec i reserva des d’El Meu Compte. També s’han dut a terme altres accions dirigides a procedimentar els canvis en el treball intern.
  • Ajuts per publicar en accés obert a la UVic-UCC. Aquest curs 2021-2022, la comunitat investigadora de la UVic-UCC ha pogut gaudir dels beneficis de publicar en obert alguns articles científics gràcies als acords signats el 2021 amb les editorials Elsevier, Springer i Wiley. També s’ha signat un acord amb l’editorial Frontiers per poder publicar en accés obert amb descompte. En aquesta línia de suport a la publicació en obert, també es va elaborar des de la Biblioteca una nova càpsula de formació en recerca: “Ciència oberta. Drets d’autor i llicències”.
  • Suport a la docència i a l'aprenentatge. Els materials de formació que es fan servir en les diferents accions de formació presencial i en línia s'han hagut d’actualitzar per adaptar-los als canvis motivats pel nou sistema de gestió bibliotecària. L’oferta formativa s'ha incrementat amb el nou curs autoformatiu Crea el teu portafolis digital, per donar a conèixer les principals opcions de la plataforma de portafolis Mahara que es fa servir en alguns graus.

  • El Préstec Consorciat (PUC) s'ha posat en funcionament amb un nou sistema informàtic. El canvi del sistema de gestió bibliotecària ha fet que el servei de Préstec Consorciat, que facilita l’accés als documents disponibles a la biblioteca als usuaris, s’hagi hagut de configurar de nou. S’ha posat en funcionament el gener del 2022.

Resum del curs 

 

Es va iniciar el curs amb el nou sistema Alma/Primo, implementat a finals de curs passat. El nou sistema ha comportat noves dinàmiques de treballs, per la qual cosa ha calgut fer ajustos per al seu funcionament òptim i cal generar nous procediments de treball. L’objectiu és que sigui una eina efectiva de cerca d’informació, préstec i gestió del treball intern.

L’Àrea de Suport a la Recerca de la Biblioteca ha completat tot un curs sencer gestionant els articles que es poden publicar en obert gràcies els acords transformatius tancats el curs passat. Aquest curs s’ha començat una col·laboració més estreta amb l’Àrea de Qualitat de la Universitat per acompanyar millor els investigadors en temes d’acreditacions i sexennis. També s’ha donat suport als investigadors d’Elisava per incorporar-los a URecerca i per gestionar les seves publicacions.

La col·lecció de la Biblioteca ha crescut amb l’ingrés del fons de la mestra i pedagoga Teresa Codina. Una pàgina web sobre aquest fons ajuda a difondre’l i visualitzar-lo. També s’ha continuat la col·laboració transversal amb diferents àrees de la institució per organitzar exposicions i altres activitats per tal de donar a conèixer el fons de la biblioteca en relació amb les àrees d’estudi i recerca de la universitat.

L’equip de persones de la Biblioteca ha demostrat una gran responsabilitat i professionalitat per ajustar-se a les noves dinàmiques, emprendre tasques diferents i adaptar-se als canvis que s’han produït en l'àmbit de recursos humans.

Document adjunt