Vés al contingut

 

Fites destacades

  • Estudi i implementació dels canvis de legislació RD 822/2021 i RD 640/2021. Afectació a l’activitat i canvis en els procediments, documentació, informació pública, normativa acadèmica. Revisió i creació de nous models de funcionament. 
  • Primeres sis verificacions de títols d’acord amb la nova legislació. Planificació de les modificacions de tots els títols de la UVic-UCC en els pròxims anys per atendre la nova legislació i organització de les modificacions substancials del primer període. Context d’incertesa per indefinició del Ministeri i de l’Agència de qualitat. 
  • Impuls en el disseny del programa informàtic de gestió de la qualitat (Unikude), que comparteix mòduls referents a sistema (AdQ) i mòduls referents a qualitat de titulacions (OTVOA).

 

Resum del Curs 

L’activitat de l’oficina, en relació amb les titulacions oficials de grau i de màster, se centra en la seva programació i implantació a la UVic-UCC i al Sistema Universitari de Catalunya, en l’assegurament i millora de la seva qualitat, en la planificació de l’oferta acadèmica anual (en aquest cas UVic i UMedicina), en la normativa acadèmica, en la informació pública i en nou accés d’estudiants. Aquest curs s’han atès prop de 60 títols, dels quals es destaquen 31 graus, 14 màsters i 9 extincions, dels 11 centres docents que formen part de diferents fundacions que componen la UVic-UCC. Aquest curs s’ha vist afectat pel canvi en la legislació central per l’activitat de l’OTVOA i pel canvi de l’equip del Vicerectorat.