Vés al contingut

Director: Oriol Portell Torres

Fites destacades

  • ​​​​ En l’àmbit de la formació s’han fet els cursos següents:
    • 2 cursos intensius d’acollida de català per a estudiants de ciències de la salut, amb un total de 27 alumnes. Cal destacar la disminució dràstica del nombre d’alumnes d’aquests cursos, no tant per motius relacionats amb la pandèmia, sinó pel fet que ara hi ha una línia del grau en Fisioteràpia íntegrament en castellà i la majoria d’estudiants de fora de Catalunya s’hi acullen.
    • 12 cursos extensius de llengua instrumental dels nivells A2 fins a C1. Els cursos extensius s’han impartit en un format mixt, que es desglossa en una classe presencial setmanal i treball personal a la plataforma Parla.cat. Entre tots els nivells han participat en els cursos un total de 87 alumnes, una vintena més que el curs anterior
  • Aquest curs el volum de textos traduïts a través del sistema de traducció assistida Memsource —que permet treballar amb memòries de traducció, reaprofitar textos treballats anteriorment i combinar traducció automàtica i revisió humana— ha estat d’un total d'1.058.565 paraules, amb la distribució següent: 577.265 paraules del català al castellà, 149.310 paraules del català a l’anglès, 107.211 paraules de català al francès i 224.870 paraules entre altres llengües.

Resum del curs 

 

Durant el curs 2021-2022, s’ha continuat el projecte conjunt amb l’Àrea de les TIC de millora de l’entorn de gestió acadèmica de la UVic, que ha de permetre poder fer un seguiment dels canvis en la informació textual de les titulacions i en les guies de l’estudiant d’un curs a un altre, i també d’integració de la plataforma de traducció assistida esmentada als sistemes d’informació de la UVic (editor del web, sistema de gestió acadèmica i docent, etc.).

Així mateix, s’ha rebut finançament públic per desenvolupar projectes de diferents àmbits: l’àmbit de la formació (cursos de català), el de la correcció de materials de docència i de recerca en català, anglès i francès, i el dels projectes interuniversitaris, entre els quals destaquen dues línies de treball: la millora dels coneixements de català entre els estudiants de Mestre i l’elaboració de criteris lingüístics, criteris de redacció amb perspectiva de gènere i d’escriptura en diferents disciplines acadèmiques.