Vés al contingut

UNITAT DE SOSTENIBILITAT, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL

 1. Sostenibilitat

  ODS 6. Aigua.

  Seguiment del consum d’aigua dels diferents edificis i desenvolupament d'accions per reduir-lo. Instal·lació d’urinaris sense aigua a l’edifici B.

  Reducció del cabal en alguns edificis.
  Consum d’aigua
  Any 2019: 0,18 m3/m2
  Any 2020: 0,11 m3/m2

   

  ODS 7. Electricitat, gas i energies renovables

  Seguiment del consum energètic, desenvolupament d'accions per reduir-lo, i seguiment del consum de les plaques fotovoltaiques (energia renovable). Participació al grup d’Energia del CSUC per a la compra conjunta d’energia.

  Substitució de lluminàries per altres de més eficients (LEDS).
  Canvi de caldera a l’edifici Torre dels Frares per una de més nova i eficient.
  Millora dels tancaments de l’edifici C.

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta d’una de les dues torres de l’edifici F de Miramarges. Prediagnosi energètica com a prova pilot del projecte Transició Energètica.

  Consum d’electricitat
  Any 2019: 35,21 kWh/m2
  Any 2020: 28,70 kWh/m2
  Consum de gas
  Any 2019: 53,20 kWh/2
  Any 2020: 48,08 kWh/m2

   

  ODS 9. Smart Campus
  Gestió automatitzada i centralitzada de les infraestructures i instal·lacions basada en intel·ligència (domotització), sostenibilitat i eficiència. Ajustament d'horaris d’il·luminació i de les temperatures de consigna.

  ODS 11. Mobilitat i Entorn Natural
  Projecte e-mobilitat: incorporació de dos vehicles elèctrics més de la cooperativa Som Mobilitat. Incorporació de l’e-furgo (furgoneta elèctrica).

  ODS 12. Residus i Consum Responsable
  Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus de l'any 2019. Exposició de Nadal amb elements reutilitzats, a càrrec de la Fundació MAP. Nou UCoworking office a la primera planta de l’edifici B, davant de secretaria.

  ODS 13. Canvi climàtic
  Càlcul anual de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  Participació en Programa Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2014.
  Participació al rànquing mundial d’universitats sostenibles UI Greenmetric 2019: la UVic-UCC se situa a la posició número 218 d’un total de 780 participants. És la 5a universitat catalana més sostenible,

 2. Benestar i Seguretat Laboral

  Formació U360º Gestió Integral d’Espais, tant per al personal de nova incorporació com per a grups específics.

  Programació i realització de reconeixements mèdics.

  Formació per a la prevenció als laboratoris per als estudiants de nou accés de la Facultat de Ciències i Tecnologia.

  Formació en Suport Vital Bàsic + DEA, curs de reciclatge al personal corresponent.

  Presentació del Pla d’Autoprotecció per a Miramarges i Torre dels Frares.

  Presentació i aprovació de la llicència d’activitats de la Masia de la Torre dels Frares.

  Gestió de la covid-19.

 3. U360º Gestió Integral d’Espais

  Desenvolupament del projecte U360º Gestió Integral d’Espais, actualitzant i completant la seva pàgina web, que pretén ser una plataforma de gestió integral i intel·ligent dels diferents espais, i vetllant per la seva seguretat, eficiència, polivalència i sostenibilitat.

UNITAT DE COMPRES I CONTRACTACIÓ

 • Activació de totes les eines de licitació electrònica integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Activació d’una aplicació de tramitació d’expedients de Licitació Electrònica.
 • Aprovació de la Normativa de Compres de la Fundació Universitària Balmes.

UNITAT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS

 1. Projectes a Miramarges: 
  • Renovació de la màquina refredadora de l’edifici A, millorant la seva eficiència tèrmica i la reducció de consum energètic.
  • Reestructuració de diferents lavabos per tal de millorar-ne l'accessibilitat i les prestacions.
  • Canvi en la funcionalitat d’alguns departaments de l’edifici B per tal d’adequar-los com a UCoworking, canviant il·luminació per Led per tal de reduir el consum elèctric.
  • Adequació de consultori fisioteràpia amb obertures per unir dues aules i afavorir ventilació i l'espai vital entre alumnat.
  • Nous tancaments amb vidre doble per afavorir l’aïllament tèrmic i la reducció del consum de Clima.
  • Adequació a la normativa de l’edifici D sectoritzant l’escala per plantes per fer una adaptació PAU. 
  • Creació d’una aula versàtil a l’edifici F traien un envà i posant una paret mòbil mono-direccional.
  • Reparació de la coberta de l’edifici F.
  • Remodelació platós UMedia aplicant aïllament acústic i canviant la il·luminació per Led per aconseguir una reducció de consum i adequació als paràmetres d'il·luminació òptims pel treball.  
  • Preparació instal·lacions per complir normativa covid-19 
 2. Projectes a Torre dels Frares 
  • Instal·lació de porta automàtica a l’espai Bar UCoworking.
  • Instal·lació equip den sobrepressió al Laboratori T201.
  • Millora del sistema de calefacció amb el muntatge d’una caldera.
 3. Projectes a Casa Convalescència
  • Noves adquisicions d’equipaments audiovisuals per a les videoconferències a les sales UCoworking de l’edifici.
  • Actuacions de millora d’eficiència energètica en els tancaments de l’edifici.
 4. Projectes a Can Baumann 
  • Equipament sistema de videoconferència aula Sectra per la FESS.  
 5. Projecte a la Unitat Docent Althaia de Manresa 
  • Adequació noves aules i equipament a Althaia.
 6. Projectes UGranollers 
  • Preparació i posada en marxa de 2 noves aules.
 7. Projectes Campus Generals 
  • Control dels accessos als patis de MM i TF a través d’una porta corredora motoritzada amb control audiovisual i porter automàtic.
  • Instal·lació box e-bicis.