Vés al contingut

Anna Erra i Solà

Presidenta de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de Vic

El curs 2019-2020 va ser una veritable prova d'esforç per al conjunt de la Fundació Universitària Balmes a causa de la pandèmia que en va marcar els últims quatre mesos. En els textos que segueixen, la paraula "covid-19" hi és present com un denominador comú, i és que cap facultat, departament, àrea, servei o persona particular (alumnat, professorat, personal investigador o membres del PAS) va poder obviar les dificultats que el confinament i les necessàries mesures de seguretat ens van imposar.

La Universitat va respondre amb eficàcia, rapidesa i en tots els nivells als reptes de la pandèmia. En primer lloc, i en el temps rècord d’un sol cap de setmana, va saber donar resposta a les necessitats del professorat, per poder seguir exercint docència, i de l’estudiantat, per poder continuar amb la seva formació. D’un dia per l’altre el pas de la docència presencial a la 100% virtual es va fer efectiva, i al llarg de les següents setmanes les adaptacions es van anar consolidant fins aconseguir cloure el curs amb una certa normalitat, és a dir, aprofitant-lo al màxim malgrat tots els malgrats.

Si aquesta fita es va assolir va ser gràcies a la resposta excel·lent que van donar davant les circumstàncies adverses tots els estaments de la Universitat: professorat i estudiants, és clar, però també totes les àrees i serveis essencials. I quan parlo de les àrees i els serveis em refereixo, òbviament, a totes les persones que els conformen i que, malgrat la situació global i personal complexa que s’estava vivint, van arremangar-se i van garantir el correcte funcionament de la institució. A tots ells i totes elles, el meu sincer agraïment.

Tampoc puc deixar d’esmentar el Rectorat de la Universitat i la Direcció General de la FUBalmes, que van capitanejar el vaixell en tot moment, i van saber estar a l’altura que l’excepcionalitat requeria. La manera com entre tots plegats vam afrontar aquesta crisi sobtada –i que encara dura– ha permès a la institució prendre bona conscient de les seves fortaleses, tant humanes com estructurals i, per tant, esdevenir més forta. Alhora, hem estat capaços de no quedar-nos parats en el desgavell de la pandèmia, sinó que hem seguit impulsant els projectes estratègics de la institució.

I tampoc voldria deixar de tenir un record i expressar l'estima per Jordi Cano, director d’UMedia i d’Eumo_dc, que ens va deixar sobtadamen, el passat mes d’abril, víctima de la covid-19. La pandèmia s’ha endut aquest gran professional de la nostra institució en un curs en què també hem hagut de lamentar quatre altres pèrdues, totes de membres de la nostra comunitat a qui no oblidem: Aina Roca, cap de secretaria de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar; Maria Rosa Quintana, responsable de Beques de l’Àrea de Gestió Acadèmica; Sebastià Riera, professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, i Joaquim Puntí, tècnic de laboratori de la Facultat de Ciències i Tecnologia.

Acabo aquestes paraules amb un gràcies majúscul a tota la comunitat, doncs, per la implicació amb la institució i per la fortalesa i la intel·ligència demostrades a l'hora de fer front a les circumstàncies més adverses. És un gran repte però alhora també un gran orgull fer i veure créixer al costat de tots i totes vosaltres aquest projecte que és la UVic-UCC.