Vés al contingut

L’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals (ACCRI) de la UVic defineix l’estratègia comunicativa de la institució i marca les directrius del seu discurs públic i posicionament. Ho fa d’acord amb els principis fixats en el pla estratègic i les decisions preses en els òrgans de direcció. A més, s’encarrega de posicionar i fer rellevant la institució i els seus actors d’acord amb els criteris de prestigi, notorietat, qualitat i bon tracte. La voluntat de l’ACCRI és ser l’òrgan de la UVic que actuï com a enllaç transversal entre tots els actors de la institució i tots els seus públics, interns i externs, que requereixen accions i serveis de comunicació i de protocol. Forma part de les seves funcions captar els fets més rellevants que es produeixen a la Universitat i divulgar-los tant a dins de la institució com a fora, per tal que obtinguin el màxim de notorietat i rellevància.

L’Àrea depèn orgànicament de la coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives de la institució, Meritxell Borràs. El curs 2019-2020 ha estat marcat per un canvi en la direcció de l’ACCRI, amb la sortida de Mònica Jofre Salom el mes de febrer, i la gestió en funcions del càrrec per part d’Eva Funoll Guix, tècnica de l’àrea.

A partir del mes de març el curs ha estat marcat, també comunicativament, per la pandèmia per covid-19, que ha dut l’ACCRI a replantejar bona part dels continguts elaborats. Internament, el butlletí l’Apunt es va reorientar durant les setmanes de confinament amb la voluntat d’explicar la tasca d’adaptació a les noves circumstàncies que s’estava duent a terme arreu de la Universitat, tant des de la docència i la recerca com des de la comunitat i els serveis, i d’apropar els equips i persones en un moment de distanciament físic. Externament es va orientar la comunicació a explicar l’adaptació de la Universitat a la docència virtual i a posar de relleu les iniciatives de naturalesa diversa que van sorgir a la Universitat en el context de pandèmia.

L’ACCRI també ha treballat en el desenvolupament de dos nous projectes que tenen prevista la seva posada en marxa a l’inici del curs 2020-2021: un nou format i disseny del butlletí intern l’Apunt, que passarà de ser un bloc a una revista digital de la Universitat, i un newsletter setmanal adreçat als mitjans de comunicació que relacionarà temes de plena actualitat amb professors i investigadors de la institució que, per la seva trajectòria acadèmica i professional, els poden analitzar des del seu àmbit d’especialització.

 • Premsa i comunicació
  • Un total de 1866 impactes obtinguts a premsa escrita que suposen una valorització de 7.634.876 d’euros, segons dades d’Acceso 360, plataforma de clipping i servei de monitoratge i seguiment de mitjans de comunicació
  • Un total de 22560 impactes obtinguts a premsa electrònica, que suposen una valorització de 11.274.395 d’euros, segons dades d’Acceso 360, plataforma de clipping i servei de monitoratge i seguiment de mitjans de comunicació
  • 99 articles d’opinió de professionals de la UVic publicats en premsa escrita i 108 publicats en mitjans de comunicació digitals.
  • 96 notes de premsa, convocatòries de premsa i comunicats enviats a mitjans de comunicació amb informacions noticiables de la institució.
  • 759 publicacions al butlletí intern de la UVic, L’Apunt, en les edicions compreses entre els mesos de setembre de 2019 i juliol de 2020.
  • 719 tuits publicats en el compte institucional @uvicucc de Twitter, que al llarg d’aquest curs ha rebut un total de 25.147 visites, 8.404 mencions i ha obtingut un total de 766 nous seguidors.
  • 5.658 visitants únics al perfil de Linked-in de la UVic-UCC, que al llarg d’aquest curs ha registrat un total de 355.749 impressions i 9.246 clicks i ha aconseguit 1.435 nous seguidors.
 • Protocol i relacions institucionals

  L’Àrea de Protocol organitza i/o assessora els centres i serveis de la UVic en l’aplicació correcta de les normes protocol·làries, donant suport i col·laborant en l’organització de tots els actes, acadèmics o no, que tinguin transcendència pública. L’arribada de la pandèmia i per tant del confinament, va aturar l’activitat presencial, de manera que tots els actes públics de rellevància van quedar, d’un dia per l’altre, posposats a l’espera d’una millora de la situació pandèmica, o bé es van reconvertir per adaptar-se al mode virtual o híbrid. L’acte de cloenda de curs, celebrat completament online el mes de juliol, és un exemple d’adaptació a la nova realitat, mentre que la col·laboració amb el guionatge del Repte Solidari UVic, exemplifica les noves formes imaginatives d’organitzar actes a què s’ha hagut de recórrer.

 • Servei de publicacions institucionals

  El Servei de Publicacions Institucionals s’encarrega de la redacció de textos institucional i de la revisió de textos de tots els àmbits de la comunicació corporativa, tant interns de l'ACCRI com de la resta d'àrees, serveis i departaments de la Universitat.

  També s’encarrega de l’edició de les publicacions institucionals de la UVic-UCC com la revista. Les principals publicacions elaborades aquest curs han estat: