Vés al contingut

El curs 2019-2020 ha estat el segon any del nou Pla Estratègic TIC 18/19-20/21 en què se segueixen consolidant els nous sistemes i afegint capes de millora sobre els sistemes existents.

 • Unitat de Sistemes d’Informació
  • Nou autoservei de Signatura Digital d’Actes que permet a tot el PDI poder signar electrònicament les actes sense haver-se de desplaçar a l’Àrea de Gestió Acadèmica.
  • Implantació del mòdul MKT Cloud de Salesforce que permet a l’Àrea de Màrqueting definir i gestionar campanyes específiques de captació en funció dels contactes i candidats disponibles.
  • Tasques d’actualització i millora del programari associat a SIGMA, PGU, SAP, A3 i Salesforce.
 • Unitat d’Aplicacions per a la Comunitat
  • Actualització de Moodle a la versió 3.8 per a les aules virtuals.
  • Desplegament tecnològic de l’Auditoria Lingüística.
  • Nou disseny d’interfície del Campus Virtual més adaptat a usabilitat i accessibilitat.
  • Desplegament i posada en marxa de la signatura biomètrica en alguns serveis de la Universitat.
  • Tasques d’actualització i millora del programari associat al Campus Virtual, GAD, Moodle i webs corporatives.
 • Unitat de Suport i Qualitat
  • Millores funcionals en les aules Moodle per incrementar la seguretat en els qüestionaris i exàmens en línia.
  • Incorporació de nous universos de dades, Recerca i Formació Contínua, en l’àmbit del Business Objects.
  • Publicació d’indicadors IST per a les agències externes d’acreditació.
  • Tasques d’atenció, recepció i resolució de més de 10.000 incidències, consultes o peticions per part de tota la comunitat universitària.
 • Unitat de Gestió de la Infraestructura Tecnològica
  • Renovació de part del maquinari destinat al col·lectiu PAS i PDI.
  • Renovació del maquinari disponible en espais de coworking.
  • Tasques de manteniment d’equips, incidències i suport a l’usuari.
 • Unitat de Sistemes i Seguretat
  • Redundar la connexió per fibra òptica a l’Anella Científica CSUC.
  • Tasques d’actualització i manteniment de servidors, còpies de seguretat i incidències de seguretat.