Vés al contingut

La missió de l’Àrea de Relacions Internacionals és potenciar i facilitar la internacionalització de la institució en el sentit més genèric i transversal de la missió. L’Àrea coordina i reforça els vincles internacionals de les nostres facultats i centres d’ensenyament. Segueix l’estratègia institucional marcada pel vicerectorat de Relacions Internacionals i treballa conjuntament amb les unitats de relacions internacionals de cadascun dels nostres centres, així com amb el Servei de Carreres Professionals per dinamitzar i desenvolupar les relacions amb institucions educatives internacionals. La creació, ara fa un any, de l’Intenational Campus Support Point ha donat molta més amplitud a aquesta missió.

 • Acords Internacionals
  CONVENIS - UVic  
  Convenis internacionals (centres d'educació superior) 397
  Convenis estatals (centres d'educació superior) 38
  Convenis de pràctiques internacionals 746
  Països amb conveni àmbit d’estudi 42
  Països amb qui la UVic-UCC té conveni de pràctiques 44
 • Participació en xarxes i consorcis

  L’Àrea ha continuat participant molt activament en les xarxes i consorcis d’universitats de què forma part o en les quals té activitat.

  • Xarxa Vives (XV)
  • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUECICUE)
  • CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya)
  • European Association for International Education (EAIE)
  • European Universities Association (EUA)
  • Programa Erasmus+
  • Fundació Institut Confuci de Barcelona
  • Global University Network for Innovation (GUNi)
  • Horitzó Àsia
  • International Association of Universities (IAU)
  • Universia
 • Visites i viatges Institucionals
  • Setembre 2019 – EAIE Conference – Helsinki
  • Desembre 2019 -Reunió anul·la SEPIE – Madrid
 • Programes de mobilitat Incoming i Outgoing

  Conscients de la importància de la internacionalització de la Universitat a tots nivells, l’Àrea de Relacions Internacionals promou, des dels seus inicis, l'intercanvi d'estudiants, professors i personal no docent amb universitats i centres a l’estranger. Vegeu-ne el detall a l’apartat “Internacional” de la memòria 2019-2020

 • Beques i ajuts a la mobilitat

  S’han dedicat 450.384 € a estudiants i personal de la UVic-UCC per estades internacionals presencials i amb reconeixement acadèmic.

 • International Campus Support Point

  L’International Campus Support Point és el punt de referència, informació i acollida del col·lectiu internacional que arriba a la UVic-UCC per a estades de llarga, mitjana o curta durada. El curs 2019-2020, l’CSP va gestionar les acollides de 35 persones arribades de Xina, Mèxic, Indonèsia, Argentina, Perú, Brasil i Europa. Els col·lectius atesos són:

  • 8 investigadors
  • 8 doctorands
  • 9 UVic Interns
  • 10 visites (institucionals, Erasmus docència)