Vés al contingut

L'Àrea de Gestió Econòmica i de Personal té com a objectiu principal vetllar per l'eficiència econòmica de la UVic-UCC i s’ocupa de la gestió econòmica, pressupostària, financera i de personal. Les seves funcions principals són :

 • La gestió de personal. Contractació, elaboració de nòmines i gestió administrativa del personal. Tràmits amb administracions públiques, tributàries i de seguretat social.
 • El registre de dades de caràcter personal i l'emissió d’informes.
 • La gestió del pressupost. Elaboració, control i procés de tancament.
 • Avaluar les necessitats de les activitats i formular els pressupostos amb l'objectiu de planificar i millorar el grau d'eficiència en l'execució.
 • La gestió comptable. Comptabilització de les operacions econòmiques, elaboració i càrrega centralitzada dels pressupostos al SAP com a eina de gestió de la UVic-UCC.
 • Fer el seguiment econòmic i financer dels projectes de la UVic-UCC.
 • Emetre informes de contingut econòmic i pressupostari.
 • Proposar accions correctives que permetin incrementar els nivells d'eficiència, eficàcia i qualitat.
 • La tresoreria centralitzada. Gestió de pagaments i cobraments, comptabilització de moviments de tresoreria i manteniment de fitxers bancaris.
 • La gestió del mòdul de transparència econòmica.
 • El servei d'atenció a la comunitat universitària, clients, serveis i proveïdors.
 • Gestionar i actualitzar el sistema informàtic de la informació comptable de la Universitat. Les accions de millora més rellevants implantades el curs 2019-20 han estat:
 • Posada en funcionament del mòdul de transparència
 • Inici del procés d’instal·lació del mòdul de Projectes de SAP
 • Automatització del procés de gestió dels viatges i dietes
 • Activació de la signatura electrònica de contractes
 • Actualització i millora del programa de nòmines A3
 • Participació en el projecte de millora del Programa de Gestió Universitària PGU

Des de l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal es treballa en la direcció d’automatitzar i agilitzar procediments facilitant la interacció amb el personal de la Universitat i amb entitats, empreses i professionals externs relacionats amb la UVic-UCC.