Vés al contingut

Els Serveis Lingüístics de la UVic depenen del vicerectorat de Relacions Internacionals, que exerceix les competències en política lingüística de la Universitat. La seva activitat s’adreça principalment a la comunitat universitària, però també al seu entorn social, i persegueix tres grans objectius:

  • Estimular l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat.
  • Potenciar l’ús d’altres llengües com a vehicles de comunicació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  • Donar resposta a les diverses necessitats lingüístiques que es generen en el si de la UVic.

En l’àmbit de la formació, cada any es programen les activitats següents, subvencionades parcialment per la Generalitat de Catalunya:

  • Sessions curtesWhat’s this Catalan thing? durant les setmanes d’acollida d’estudiants internacionals: el curs 2019-2020 se n’han fet dues cada semestre, en les quals han participat la majoria d’estudiants internacionals de programes d’intercanvi.
  • Cursos intensius d’acollida de català: tenen lloc abans de l’inici de curs, són de caràcter pràctic i participatiu i estan orientats a exposar la realitat lingüística de Catalunya i a desenvolupar les primeres estratègies de comprensió oral i escrita. El curs 2019-2020 se n’han ofert 5, amb un total de 113 alumnes.
  • Cursos extensius de llengua instrumental dels nivells A2 fins a C1: s’adrecen principalment a estudiants no catalanoparlants matriculats en ensenyaments reglats que volen adquirir els coneixements de català necessaris per seguir les classes o bé aprofundir en el coneixement de la llengua. Entre tots els nivells aquest curs 2019-2020 s’han ofert 14 cursos semestrals amb un total de 131 alumnes.

Com a fet remarcable, el segon semestre del curs totes classes han començat presencialment però han passat ràpidament a impartir-se en línia sincrònicament.

En l’àmbit de la correcció i traducció de documents, el curs 2019-2020 ha estat el moment de la implantació definitiva del sistema de traducció assistida Memsource, que permet treballar amb memòries de traducció, reaprofitar textos traduïts anteriorment, combinar traducció automàtica i revisió humana i, en definitiva, facilitar la feina dels tècnics i reduir lleugerament els temps de lliurament d’encàrrecs. En total el volum de traducció a través d’aquesta nova eina ha estat el següent: 686.459 paraules al castellà, 196.851 a l’anglès i 342.976 al francès.

A més, s’han encetat alguns projectes conjuntament amb les TIC per integrar la plataforma esmentada als sistemes d’informació de la UVic (editor del web, sistema de gestió acadèmica i docent, etc.).

Finalment, els Serveis Lingüístics han posat a disposició de la comunitat diferents recursos lingüístics relacionats amb la llengua i el gènere, la llengua i les xarxes socials i la llengua per a les persones nouvingudes, tots ells descarregables des del Repositori de la UVic.