Vés al contingut

Josep Arimany i Manso

President de la FESS

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina, té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les Ciències de la Salut i en l'òrbita de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

La Facultat de Medicina, federada a la FUBalmes, entitat titular de la UVic-UCC, neix amb una clara vocació internacional i un model pedagògic innovador, es focalitza en l’atenció comunitària i la medicina centrada en el pacient i es proposa dotar els alumnes d’un elevat nivell d’excel·lència professional en valors i competències.

Un projecte estratègic per al territori de la Catalunya interior i per a la Universitat. Aporta valor en molts àmbits, tant en el desenvolupament econòmic i social del territori com en l’oportunitat de retenir i captar metges i metgesses a la xarxa sanitària de la Catalunya interior.

Aquesta memòria de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) reflecteix les principals activitats acadèmiques i els resultats més remarcables en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència i les activitats al llarg del curs 2019-2020.