Vés al contingut

Aquest curs ha estat marcat pel període de confinament que ha alterat l’activitat del servei de biblioteca des del març del 2020. El 13 de març les dues biblioteques van tancar les sales i tota l’activitat es va traslladar a l’entorn virtual.

A nivell organitzatiu s’ha produït un canvi en la direcció de la Biblioteca. Mireia Salgot, directora des del curs 2015-2016, ha deixat de treballar a la UVic per iniciar un nou projecte professional. La direcció en funcions l’ha assumit Gemma Mascaró, professional de l’equip de la biblioteca.

Pel que fa al treball de les diferents àrees i serveis, les principals actuacions a destacar són:

 • Fons i col·leccions
  La col·lecció en xifres 2019
    Impreses Electròniques Total
  Monografies 88.432 10.328 98.760
  Publicacions periòdiques 1.882 11.498 13.380
  Audiovisuals i altres materials 6.031   6.031
  Bases de dades   20 20

  Dades Rebiun 2019

  • El servei de préstec, tant de documents de la col·lecció de la biblioteca com d’altres institucions, va estar aturat fins al juny, quan es va recuperar amb cita prèvia. Fins al març de 2020 s’han pretat 20.224 del fons de la biblioteca.
  • El Consell de Govern de la Universitat ha aparovat la Normativa de fons i col·leccions d’arxiu personals o institucionals de la UVic-UCC que descriu els procediments generals per a la valoració, idoneïtat i política d’acceptació dels fons que s’ofereixen a la Universitat.
 • Biblioteca digital

  Descàrregues i cerques 2019
  28.825 cerques a la biblioteca digital
  59.064 descàrregues del text complet de recursos electrònics

  Dades Rebiun 2019

  • Des d’aquest curs s’ha treballat per facilitar l’accés a la biblioteca digital per a tota la comunitat universitària només amb l’autenticació del campus virtual. Aquest canvi en la manera d’identificar-se ha de permetre obtenir informació més acurada sobre l’ús dels diferents recursos. Les cinc plataformes més consultades el 2019 són:
   • Web of Science
   • Scopus
   • Science Direct
   • ClinicaKey
   • Wiley
 • Accions dutes a terme durant el confinament:
  • S’ha donat més visibilitat a l’accés a la biblioteca digital
  • S’han recollit les iniciatives d’editorials que durant aquest període van posar continguts en obert
  • S’ha treballat per cercar continguts digitals de diferents disciplines i per suplir la impossibilitat d’accés al contingut en paper.
  • S’han organitzat les bases de dades, a les quals es dona accés des de la biblioteca, per àrees temàtiques.
 • Formació, comunicació i activitat cultural
  • De març a juny s’han realitzat 23 sessions virtuals amb 475 assistents. Suposen el 18% de totes les sessions del curs i el 31% dels assistents.
  • Les formacions del curs han registrat 2.366 assistents (un increment del 10.46%). En total s’han impartit 122 cursos (un 7,58% menys) que suposen 125 hores (un 3,1% menys)
  • Arran del confinament s’ha creat una pàgina web específica per destacar els serveis i recursos virtuals d’interès per a la comunitat universitària.
  • S’han potenciat els canals per contactar amb la biblioteca. De març a juny s’han atès més de 300 consultes per correu electrònic o a través d’URespon
  • En el capítol d’activitats culturals s’han organitzat les exposicions següents:
   • Taules Periòdiques i llibres sobre els elements químics
   • Any Brossa
   • Una mirada al llenguatge de la música
   • L'art de la cuina
   • Florence Nightingale, realitats que es connecten (exposició online)
  • Un any més s’ha participat en el projecte “Llegim més” de la ciutat de Vic dedicat als adolescents.
  • Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, s’ha organitzat La Setmana lila a la #bibliouvic que consisteix en compartir a Twitter i Instagram una selecció de documents relacionats amb el feminisme i les dones. Una exposició de llibres d’aquesta temàtica ha completat les activitats.
 • Recerca i producció científica
  • L’Àrea de Suport a la Recerca ha centrat els seus esforços, un any més, en l’ajuda a la publicació i l’acreditació, en el seguiment i creació d’informes sobre les publicacions dels investigadors i a impartir formacions específiques –càpsules de recerca– sobre diferents aspectes relacionats amb la recerca.
  • S’ha fet un estudi amb una anàlisi sobre l’ús docent de les obres al Campus Virtual d’acord amb els drets de propietat intel·lectual que s’ha presentat a la Comissió Acadèmica de maig i que ha derivat en una proposta de llicències per a aquests materials.
  • Nombre de publicacions indexades:
   • 258 WOS/JCR
   • 109 Scopus
   • 26 Emerging Source Citation Index
   • 9 CARHUS+
  • 32% d’increment de les publicacions indexades respecte al curs 2018-2019
  • 34% d’increment de publicacions indexades a Journal Citation Reports
 • Cooperació i relacions institucionals
  • Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya han fet públic un manifest conjunt on s’exposa la necessitat d’accelerar la transformació digital de l’educació superior, que s’ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19. S’hi especifiquen deu àrees que fixen els projectes que caldria treballar els propers anys.
  • Dins el marc de la cooperació professional, la biblioteca de la UVic ha ofert formacions a companyes i companys de les biblioteques públiques d’Osona i professionals bibliotecaris de les Universitats Catalanes sobre Mendeley i revisió sistemàtica respectivament.
  • A finals de curs s’ha adjudicat la renovació del sistema actual de gestió bibliotecària de les universitats catalanes a l’empresa Ex Libris i a la plataforma de serveis bibliotecaris Alma.