Vés al contingut

El curs acadèmic 2019-2020 ha estat tan excepcional a la Unitat de Suport a la Docència (USD) com a tota la Universitat. El primer confinament per covid-19, que va començar a mitjans de març, va obligar tothom a seguir amb les activitats formatives en línia. No hi ha res com la necessitat per activar la creativitat humana, diuen, i cada problema també és una oportunitat. En aquest context la USD, juntament amb els centres i serveis implicats en la docència i malgrat la seva dimensió reduïda, s’ha convertit en eix de la resposta institucional als reptes de la situació sobrevinguda. De fet, les accions principals de la USD per donar suport i assessorament, per trobar solucions de millora i innovació docent, per millorar la qualitat i diversitat dels recursos docents en línia, per identificar noves oportunitats, en definitiva, per dinamitzar la transformació digital docent, no ha canviat com a resultat del confinament. Però de sobte la tasca de la unitat s’ha situat entre les màximes prioritats de tota la comunitat.

La USD ha reaccionat amb agilitat i empenta al repte. Com els altres serveis de la Universitat s’han pogut mantenir els serveis a la comunitat passant a una combinació del treball en línia, el teletreball, i una presencialitat reduïda, segons les necessitats i restriccions de cada moment. S’ha intensificat la coordinació amb l'Àrea TIC, per assegurar la resposta a les noves necessitats, i s’ha comptat amb la implicació directa d'Eulàlia Massana (Diversity Acadèmic) per treballar en el dia a dia al costat de Richard Samson i Elena Molina.

Aquestes col·laboracions han fet possible donar resposta a l'augment en el nombre peticions d'assessorament (412 només per formulari) i publicar molts articles i videotutorials d'ajuda al blog USD, tractant diversos temes específics d'adaptació dels programes formatius a la no presencialitat (50 entrades al blog i 40 videotutorials de març a juliol). Al llarg del curs s’han ampliat els contactes amb docents de tots els centres, de forma individual i grupal, en un intercanvi permanent de plantejament de problemes i d'adopció de les solucions pedagògiques i tècniques més adequades en aquest període excepcional. També s’ha treballat per obrir camins d'adaptació al model híbrid de docència, amb presencialitat reduïda.

Un dels eixos de treball més importants en aquest context ha estat la gestió i expansió del servei de videoconferències. La videotrucada de MS Teams s’ha incorporat al Campus Virtual i s’ha popularitzat com a eina de reunions de personal, però de cara a la docència s’ha optat per Zoom, actualment un servei més consolidat, àgil i multiplataforma. La USD ja s'havia convertit en gestor d'aquesta plataforma emergent a la Universitat, adquirint les primeres llicències l'any 2018 per donar resposta a les necessitats de l'Escola de Doctorat. L'ús massiu de Zoom per seguir les sessions sincròniques de docència durant el confinament ha obligat a adquirir més llicències i posar en marxa un servei de reserva de sales Zoom mancomunades, que s’ha vertebrat amb la implicació de l'equip de recepcionistes de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals.

El confinament també ha obligat a reprogramar i intensificar les sessions formatives de professorat organitzades conjuntament amb el Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE). S’ha passat a organitzar dues sessions per setmana, una al matí i l'altra a la tarda, per poder atendre el professorat en directe (37 sessions amb 810 assistents totals). El nou calendari ha inclòs sessions de tema lliure i sessions monogràfiques gravades per tractar temes d'interès general. Els assumptes més prioritaris en aquest sentit han estat la creació de proves en línia de tipus test i l'organització de proves d'avaluació finals amb supervisió telemàtica (incloses les defenses de Treball de Fi de Grau). Per assegurar aquestes prestacions, juntament amb l'Àrea de les TIC, s’ha organitzat un servei d'assistència ràpida durant tot el període d'avaluació final del segon semestre.

Entre altres fites important del curs 2019-2020, cal mencionar la implicació de la USD en l'organització de les proves de simulació assistencial, Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE), del tercer curs del grau en Medicina, realitzades 100% en línia. També s’ha donat suport al traslladat d’activitats suara presencials en activitats en línia, com ara el cicle de taules rodones de la Càtedra de Bioètica i les defenses de tesis doctorals. En conjunt, s’ha participat en l’adaptació de diverses activitats universitàries a aquest context exigent.

El canvi de marxa que ha representat el confinament disminueix la memòria de les activitats prèvies de la USD, però aquestes també han estat significatives. Destaquen:

  • Les primeres experiències amb H5P, un entorn de creació ràpida d'activitats interactives en línia
  • L'ús més estès de la plataforma Mahara de portafolis per al seguiment de les pràctiques externes d'estudiants
  • L'activitat de suport a diversos centres per desenvolupar propostes multimodals (de presencialitat variable)
  • La creació d'un autobarem de valoració de la qualitat de les aules docents virtuals
  • El suport per a la gestió en línia d'actes de defensa de Treball Final de Màster
  • La participació en una comissió d'aprenentatges actius i en la Comissió de Semipresencialitat Vic-Manresa
  • L’organització de MOOC
  • La formació al professorat Study Abroad a BAU Design School
  • La participació en diverses reunions, congressos sectorials i xarxes, especialment la Moodle Users Association
  • I les activitats de formació del mateix equip USD, especialment la participació en el programa avançat de Moodle Educator Certification.

En conjunt, el curs acadèmic 2019-2020 ha estat memorable per diverses raons i molt condicionat per la pandèmia, que indirectament ens va posar en contacte amb molta més gent, dins i fora de la Universitat. Un context exigent ha desfermat actituds residuals de resistència a l'ús de la tecnologia a la docència i ha permès fer un salt endavant important. Es preveu la continuïtat d'aquest context excepcional i, per tant, de la centralitat de la tasca de la USD al llarg dels propers anys.