Vés al contingut

Les primeres línies d’aquest text requereixen, com no podia ser d’una altra manera, fer menció del traspàs de Jordi Cano Cunill per covid-19 l’abril del 2020, sense cap mena de dubte un referent per a molts de nosaltres per la seva capacitat creativa, generativa i d’avançar-se a la volatilitat del context.

Tot i que el curs 2019-2020 ha estat ple de reptes i de canvis, també ha esdevingut un període de grans oportunitats per a la Unitat Multimèdia de Suport Universitari (UMedia). Algunes d’aquestes oportunitats consoliden la Unitat no solament com un gran actiu en la configuració de la comunicació externa de la Universitat, sinó també com un partner de tot el claustre de la UVic-UCC. Una mostra n'és l’ampliació de les instal·lacions amb dos nous platós per a la generació de material docent audiovisual. Així mateix, aquest múscul tecnològic ofereix l’oportunitat de dotar el naixent projecte eDiversity de la infraestructura tecnològica que requereix per al seu salt al mercat digital.

Precisament, eDiversity ha estat un altre dels grans projectes en els quals ha participat la Unitat. Una plataforma de cursos en línia que permet a la UVic-UCC posicionar-se en un mercat altament competitiu però encara amb grans oportunitats per aportar la mirada pedagògica pròxima i multidisciplinar d’excel·lència que caracteritza la institució.

Un altre aspecte rellevant d’aquest curs ha estat la inclusió de dos nous perfils a l’equip de la Unitat que permeten assolir una major operativitat en la realització dels diversos projectes de comunicació audiovisual que gestiona, i que alhora aporten noves idees i punts de vista en un context en què la creativitat és un factor estratègic de gran valor.

Altres objectius que han marcat el curs d’enguany i que es constitueixen com a reptes de futur son:

  • Potenciar les sinergies entre la Unitat i claustre de la UVic-UCC i consolidar el seu rol com a partner docent.
  • Constituir-se com a unitat generativa i creativa que, més enllà de la gestió del dia a dia, aporta noves idees i iniciatives a la institució.
  • Contribuir, conjuntament amb altres unitats, en la construcció de la marca UVic-UCC com a federació universitària.
  • Assessorar, des d’una perspectiva de comunicació i coherència visual, el procés orgànic de creixement de la Universitat