Vés al contingut

Reponsable: Laura Llobet Oms

Principals fites del curs: 

La Unitat de Qualitat del campus Manresa ha coordinat els següents processos relacionats amb el marc VSMA:

•    Lliurament de l’Autoinforme d’acreditació del Grau en Logopèdia. A mitjans desembre de 2022 es va enviar a AQU l’Autoinforme del Grau en Logopèdia, treballat des de principi de curs des de la direcció del Grau, el Deganat i la Unitat de Qualitat. Al llarg del mes de març, es van dur a terme les audiències del Comitè d’Avaluació Extern amb els diferents col·lectius relacionats amb el títol avaluat. Finalment, es va rebre l’informe favorable que acredita la qualitat i la continuïtat del grau.
•    Modificació de la memòria del Màster en Simulació. El gener de 2023, es va presentar la modificació de memòria amb l’objectiu d’actualitzar diversos aspectes de la titulació i adequar-lo al nou Real Decret 8/20211. El juny del mateix any es va rebre la resolució favorable.

A més, des de la Unitat de Qualitat també s’ha gestionat:

•    L’aprovació dels processos transversals del Sistema Intern de Garantia de Qualitat. Aquest fet permet seguircontinuar avançant cap al mapa 5 de l’SGIQ, que integra una visió de centre. L’objectiu final és la certificació del sistema i l’autoacreditació institucional. Es continuarà treballant en l’aprovació dels processos de centre de cara al curs 23-24.
•    Les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès del campus UManresa: les dirigides als estudiants i al PDI, les de serveis i infraestructures o les d’inserció laboral. També ha donat suport en totes aquelles enquestes externes que ha calgut activar. 
•    Les peticions d’informació i assessorament del PDI interessat en l’acreditació i en l’avaluació de sexennis.
•    La preparació i lliurament de les dades acadèmiques i indicadors en l'àmbit català i nacional.
•    S’ha treballat en un nou format d’indicadors web a través del Power BI. Queda pendent continuar desenvolupament aquesta acció al llarg dels propers cursos