Vés al contingut

Responsable: Betlem Muñoz Gómez-Quintero

Principals fites del curs: 

  • Desenvolupament del portal UPersones com a plataforma central per a la gestió de persones, millorant l'accessibilitat i l'eficiència en la comunicació interna
  • Implementació d’un nou software al departament
  • Impuls de la política laboral mitjançant la redefinició dels criteris de contractació amb l'objectiu de fomentar la connexió i l'estabilitat dels empleats, promocionant un ambient laboral sòlid i compromès
  • Implementació d'un programa de desenvolupament directiu per a responsables, amb una clara orientació cap a la direcció per objectius, amb el propòsit de reforçar les habilitats de lideratge i fomentar l'assoliment d'objectius organitzatius
  • Realització d'una anàlisi de detecció de necessitats formatives per al col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis (PAS), amb la finalitat de dissenyar posteriorment un Pla de Formació Anual adaptat a les necessitats identificades
  • En col.laboració amb el Departament d'Infraestructures, tancament del Pla d’Autoprotecció