Vés al contingut

Responsable d'Innovació Docent: Isabel Pardillo

Fites més destacades del curs:

•    Impartició d’un global de 34 accions formatives adreçades al PDI, amb un total de 286 inscripcions i una mitjana de satisfacció d’un 86 %. Totes aquestes accions ofertes condueixen a l'obtenció d'un certificat d’assistència i/o superació que admet una valoració en els processos d’acreditació del PDI per part tant de l'AQU com de l'ANECA.
•    Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total d'11 recursos d’aprenentatge per donar suport i afavorir el procés formatiu de l’estudiantat de titulacions de grau i/o màsters oficials.
•    Producció d’una peça de presentació de les aules virtuals adreçada a l’estudiantat, en versió catalana i castellana.
•    Producció d’una peça de presentació del Campus Virtual d’UManresa-FUB adreçada a l’estudiantat, en versió catalana i castellana.
•    Disseny i implementació d’un qüestionari d’autovaloració de l’aula virtual adreçat al professorat de grau i/o màsters oficials per tal d’assegurar un bon ús de les aules virtuals i poder també identificar elements de millora que permetin treure el màxim profit a l’aula virtual.
•    Inici del desplegament d’un Pla per a la Revisió de les Aules Virtuals d’assignatura corresponents a les titulacions de grau i màsters oficials amb l’objectiu d’assegurar un ús òptim de les aules virtuals, corresponguin aquestes tant a assignatures impartides sota modalitat semipresencial o no presencial o bé també sota modalitat presencial. Al llarg del curs 2022-2023 s’han revisat un total de 86 aules virtuals, corresponents a 67 assignatures.