Vés al contingut

Responsable: Coco Vilaseca Whitehead

  • Amb la signatura de nous convenis internacionals de mobilitat, el nombre total de convenis augmenta en un 27% en relació amb el curs anterior. El nombre de destins als quals poden optar els estudiants de la UManresa passa de 62 el curs 2021-2022 a un total de 79 destins repartits entre tots els estudis de grau el 2022-23. 
  • Es registra un increment considerable en la mobilitat d’estudiants, tant en sentit Outgoing (increment d’un 130%) com Incoming (augment d’un 100%).  
  • També cal destacar l’augment en un 90% pel que fa a la mobilitat de PAS/PDI.
  • Els estudis de Fisioteràpia participen per primera vegada en un BIP (Blended Intensive Programme, o programa intensiu combinat) de mobilitat de curta durada amb una universitat partner de Bèlgica. 
  • Els estudis d’Infermeria coordinen el primer esdeveniment de tipus “International Week” a UManresa. El tema de les jornades internacionals va ser Genomics in the Nursing Profession, i va comptar amb la participació de representants d’universitats de Finlàndia, Regne Unit, Eslovènia, Canadà i Estats Units.