Vés al contingut

Responsable: Ester Colillas Malet 

Fites més destacades del curs:

  • Aprovació i implementació del III Pla per a la igualtat de gènere de la UVic-UCC (2022-25) de manera coordinada amb les diferents entitats federades de la UVic-UCC.
  • Revisió i adaptació del “Protocol de prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament” al Campus Manresa seguint les directrius del “Protocol guia d’àmbit universitari per prevenir i reparar amb diligència deguda les situacions de violència masclista, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere", impulsat pels Departaments de Feminismes i Igualtat i el de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya l’any 2023. 
  • Coordinació amb la Direcció de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC i la resta d’entitats federades i entitats titulars de centres adscrits de la UVic-UCC