Vés al contingut

Responsable: Toni Prada

Principals fites del curs


•    Substitució de l'enllumenat tradicional a tot l’edifici FUB2 per Leds.
•    Substitució de la refredadora principal de l'edifici FUB1.
•    Substitució del clima a l'àrea que ocupa l'Escola Agrària.
•    Canvi muntants del clima de l'edifici FUB2.
•    Consolidació de l’adequació de l'edifici FUB2 per als estudis d’UEmpresa (Espai Àgora i àrees de Simulació).
•    Compra de tot el mobiliari per als estudis d'empresa de les aules 1_2, 1_3, 1_4 ,1_6 ,1_14 i 1_15 de la FUB2.
•    Instal·lació de clima als despatxos CISARC dins de l’edifici CU+.
•    Compra d'aire condicionat per al Centre de Procés de Dades de la CU+.  
•    Canvi de la bateria refredadora de clima principal de la CU+.
•    Instal·lació d’una nova xarxa elèctrica al passadís de la CU+ per donar servei a les proves finals de les ACOES.
•    Compra dels nous espais a la zona c/Concordia per encabir nous serveis i estudis universitaris.
•    Renovació dels motors de clima als edificis CU+ i FUB1.
•    Ampliació de fonts d’aigua a la CU+, FUB4 i planta 2 de la FUB1.
•    Adequació dels espais de treball vinculats al departament ULatam a la FUB2 (instal·lació elèctrica i mobiliari).
•    Donar suport i compra de mobiliari per als canvis d’ubicació del personal dins l’edifici FUB1 (infermeria, podologia, DEMESS).
•    Adequació del mobiliari i instal·lació elèctrica despatx de la persona responsable del CIFE.