Vés al contingut

Responsable: Magda Monserdà Martin

  • Durant aquest curs acadèmic s’han materialitzat els canvis que ha generat la reorganització d’UMANRESA en funció dels diferents àmbits d’expertesa. El Departament de Gestió acadèmica ha assumit plenament els processos acadèmics següents: Accés als Estudis, Matrícula, Actes, Certificats i Títols de Formació Contínua. En concret, un total de 13 Programes de Màster, 13 Programes de Postgrau i 6 Títols d’Expert.
  • El curs acadèmic 22-23 s’ha obert per primer cop una convocatòria d’ajut als estudiants de grau en el marc del Conveni programa de la Generalitat de Catalunya de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Des del Departament s’han gestionat un total de 331 sol·licituds i s’ha atorgat l’ajut a un total de 176 alumnes.
  • Durant aquest curs s’ha continuat treballant en la revisió dels processos i procediments transversals de Gestió Acadèmica per al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Campus Manresa.