Vés al contingut

Directora: Carmen Gomar Sancho

Fites més destacades del curs

Activitats de formació

•    Formació de 5 fellows del programa Fellowship de Simulació i Seguretat del Pacient
•    Direcció de dues tesis doctorals, una d’elles de doctorat industrial
•    Coorganització de tres webinars sobre simulació i seguretat del pacient
•    Coordinació de tres assignatures del Máster Universitari en Metodología de la Simulación aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials
•    Entrenament per simulació en el Màster d’Infermeria d’Anestèsia d'UManresa
 

Activitats de recerca, transferència i desenvolupament

•    Disseny i aplicació de simulació online, que inclou entrenament d’actors i professorat.
•    Direcció i docència del Curso Formativo sobre Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOES) per a professorat de la Universidad de la Rioja. 
•    Direcció i docència de la tercera edició del Curs Adquisició de competències bàsiques per treballar amb simulació al grau en Medicina. Formació adreçada a professorat del grau en Medicina de la UVic-UCC.
•    Direcció i docència del curs Competencias Básicas en Seguridad del Paciente per a la SESSEP.
•    Disseny i realització de proves ACOES online per a tercer i quart curs del grau en Medicina amb la participació de 121 alumnes.
•    Direcció de cinc treballs de final de màster del Màster Universitari en Metodología de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials.
•    Publicació de dos capítols de llibres, dos articles en revistes internacionals i un en una de nacional.
•    Participació com a ponent en tres congressos nacionals i dos internacionals relacionats amb l’educació en ciències de la salut.
•    Cofundació de l'empresa VirMedex Virtual Experiences de videojocs seriosos educatius.

Relacions

•    Establiment de convenis de col·laboració en recerca, formació i assessorament pedagògic amb quatre universitats de l'Estat espanyol, Colòmbia i Xile. 
•    Col·laboració amb les càtedres d'Educació Mèdica, Salut Mental i Bioètica de la UVic-UCC.