Vés al contingut

Responsable: Isabel Pardillo Muñoz

 

Fites més destacades durant el 2019-2020

  • Actualització de les condicions d’ús del Campus Virtual d’UManresa-FUB, així com de la seva política de privacitat, tot plegat amb la finalitat d’aconseguir un ús eficaç i correcte dels recursos de l’entorn virtual de la institució.
  • Presentació del model pedagògic d’UManresa-FUB i del pla estratègic que ha de permetre la seva implementació en el estudis de grau i màsters oficials. El model pedagògic ha estat fruit d’un procés reflexiu i participatiu entre col·lectius diversos de la institució i situa l’estudiantat en el centre d’un procés formatiu enfocat decididament a l’aprenentatge significatiu i a la millora continuada de la docència. Per tal d’assolir la seva implementació progressiva, des d’Innovació Docent es formulen uns objectius estratègics a assolir: Impulsar metodologies actives de formació que fomentin un aprenentatge experiencial, col·laboratiu i reflexiu; fomentar una avaluació diversificada dels aprenentatges; oferir formació, suport i acompanyament als docents; potenciar l’ús i l’aprofitament didàctic de la plataforma Moodle; impulsar la producció de recursos d’aprenentatge de tipologia diversa i variada; impulsar la formació semipresencial i no presencial.
  • Arran de la situació d’excepcionalitat provocada per la civid-19 es van posar en marxa tot un seguit d’accions i mesures per tal d’oferir assessorament i suport al professorat amb l’objectiu de poder desenvolupar amb garanties una docència d’emergència en línia o no presencial. En aquest sentit, es van elaborar protocols, pautes i/o documentació didàctica diversa (orientacions bàsiques a seguir per a la impartició de docència no presencial; manual tècnic per a realitzar, gravar i publicar videoconferències amb MS Teams; pautes per a tenir presents els possibles usos didàctics de la videoconferència; orientacions per a guiar l’avaluació de les assignatures en un context de no presencialitat; indicacions específiques per a la configuració concreta d’eines diverses de Moodle). Així mateix, a l’aula de suport al professorat de graus i màsters oficials es va crear una secció de suport didàctic específic a la docència no presencial a través de Moodle, secció mitjançant la qual, per una banda, es resolien dubtes en relació a l’ús de la plataforma de formació i, per una altra, es podien compartir entre el professorat experiències docents concretes per si podien ser d’interès i estímul per a la resta de docents. També es van començar a oferir sessions síncrones de formació en Moodle via videoconferència per tal de reforçar pautes i dinàmiques d’ús correctes i adients.