Vés al contingut

Responsable: Gerard Soler Jordana

 

Fites més destacades durant el 2019-2020

  • Implantació de la Xarxa Eduroam. Durant el curs 2019-20 s’ha treballat conjuntament amb el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i RedIris (Xarxa acadèmica espanyola que ofereix serveis avançats de comunicacions a la comunicat científica i universitària nacional) per tal de poder sumar el campus de Manresa al projecte Eduroam. Eduroam (EDUcation ROAMing) és una iniciativa de l’associació de xarxes acadèmiques i d’investigació europea TERENA per facilitar la mobilitat. Permet a qualsevol membre de la Universitat, ja sigui alumne, docent, personal investigador o personal d’administració i serveis tenir accés a Internet, ja sigui tant des de la Universitat com des de qualsevol altre institució que participi en aquesta iniciativa internacional. Gràcies a això la comunitat universitària disposa d’una xarxa Wifi de qualitat, segura i que ofereix connectivitat des de qualsevol edifici de la Universitat, tant del campus UManresa com del campus UVic, per facilitar l'activitat acadèmica i la mobilitat.
  • Creació del nou Campus virtual. El Campus virtual és el portal central d’accés de docents, PAS i alumnes que facilita l’accés a tots els serveis acadèmics que s’ofereixen. El creixement digital de la Universitat i les noves formes de treballar dels alumnes, més basades en l’ús de dispositius mòbils, ha fet necessari una transformació del portal per tal de poder donar la millor resposta possible a aquesta realitat. El nou Campus incorpora un nou disseny responsive que s’adapta a qualsevol dimensió de pantalla i dispositiu (ja sigui mòbil, tablet o ordinador), una nova estructura dels diferents serveis i programes per facilitar l’accés als més habituals i nous menús amb informació acadèmica i d’estudis pensats per fer del nou Campus virtual una eina clau en el dia a dia de l’activitat acadèmica universitària.
  • Adaptació dels sistemes informàtics per a donar resposta a l’activitat 100% online. Degut al confinament derivat de la covid-19, els sistemes informàtics es van haver de transformar per tal de donar resposta a la necessitat de poder seguir mantenint l’activitat professional i acadèmica de la Universitat. Això va comportar haver d’adaptar la major part dels sistemes informàtics per treballar des de casa i no presencialment, que és com estaven dissenyats. És van reconvertir i potenciar els principals servidors del Campus que ofereixen serveis als alumnes (intranet, aules virtuals Moodle, seu web...) per suportar unes càrregues de treball pensades per universitats totalment online. També és van facilitar nous programes destinats a permetre la realització de classes online, gravació i publicació de vídeos, així com un constant suport tècnic a tota la comunitat universitària però especialment a PAS i PDI per oferir el millor acompanyament tecnològic possible durant aquest període.
  • Desplegament Microsoft Teams com a eina de treball en equip i docent. Una fita especialment destacada va ser el desplegament de Microsoft Teams com a eina vehicular per a la realització de les classes síncrones amb els alumnes i també per gestionar tot el teletreball entre els diferents equips i departaments de la Universitat. Es va escollir aquesta eina ja que és la que oferia un millor equilibri entre la capacitat per realitzar trucades de so i vídeo, comunicació per missatge de text, compartició de pantalla i alhora la seguretat i el rigor tant acadèmics com laborals necessaris per gestionar grups i permisos, i en conseqüència, treballar de forma sincronitzada i automatitzada amb els grups classe definits acadèmicament. Complementàriament a aquesta eina és va posar en marxa Microsoft Stream com a plataforma de publicació i distribució de qualsevol contingut en vídeo generat pels docents i que hagi de ser consultat pels alumnes de forma asíncrona. Un dels punts forts de Stream és la capacitat que té d’integrar-se amb Teams i, per tant, de treballar seguint la lògica acadèmica de grup classe, cosa que ha facilitat molt la tasca dels docents alhora de distribuir els vídeos als seus alumnes garantit tant l’accés, com la confidencialitat de la informació. Per tant, aquestes dues eines han dotat el Campus de la capacitat de donar resposta a l’activitat online tant per alumnes, docents, com personal d’administració i serveis.