Vés al contingut

Coordinadora: Aida Camps Gómez

 

2.458,5 hores d’ús de les instal·lacions de simulació del CISARC

Fites més destacades durant el 2019-2020

 • ACOES. El passat curs acadèmic 19-20, al març, es van planificar les primeres ACOES presencials per al 3r curs del grau en Medicina. La pandèmia va impedir que es poguessin fer presencials i el CISARC va treballar per generar-ne unes online, amb el mateix nombre d’estacions comptant amb 14 actors, 16 avaluadors, 12 gestors d’espais d’escenari online i coordinadors de suport informàtic de aula virtual. Aquesta experiència no tenia precedents i va permetre assolir l’avaluació de més del 80% de les competències previstes. L’equip CISARC va fer l’adaptació i la formació del professorat, l’entrenament dels pacients simulats, tant en la part d’interacció com en la part d’avaluació dels estudiants, i l’entrenament dels avaluadors online dels estudiants així com dels coordinadors de les proves. Gràcies a la introducció de la simulació online en les ACOES i també als graus i màsters d’UManresa, s’ha elaborat un protocol intern d’entrenament d’actors online que té en compte els estàndards de bones pràctiques vigents d’entrenament de la associació d’educadors de pacients estandarditzat (ASPE, de l’acrònim en anglès), amb les especificacions que requereix amb el canvi a un entorn virtual.
 • Desenvolupament del programa de medicina en simulació. Durant el curs 19-20 es va desenvolupar i dissenyar íntegrament l’activitat de simulació per al 3r curs del grau de Medicina, i es van seguir realitzant les de 1r i 2n amb algunes adaptacions. A causa de la pandèmia una part de la simulació de Medicina es van dur a terme en modalitat online i es va aprofitar per posar a la pràctica aspectes vinculats amb la teleassistència. Igualment, es va dur a terme una proposta de desplegament del programa fins a 6è curs i es va estructurar el programa de simulacions per al 4t grau de Medicina. Aquest programa de medicina esta configurat per treballar simulacions. En aquest moment tot el currículum de simulació en medicina està dissenyat i s’estan fent les simulacions dels 4 primers cursos de Medicina amb les seves corresponents ACOES a 3r i 4t. Una estratègia paral·lela es la familiarització i entrenament en metodologia de simulació del professorat de Medicina. Addicionalment, s’ha incorporat una nova metodologia combinada de simulació i cinema educació en què han col·laborat experts de la UVic-UCC i l’equip del CISARC.
 • Programa de Fellowship en Simulació i Seguretat de pacient. Durant el curs acadèmic 19-20 es va inaugurar la primera edició del programa de Fellowship per a professionals de l’àmbit clínic. Aquest programa compta amb el suport de la Càtedra de Simulació i Seguretat de Pacient, en el qual els participants realitzen una estada d’entre 3 i 9 mesos treballant amb l’equip coordinador i tècnic del centre de Simulació. El programa està vinculat a la recerca i la investigació que es duu a terme en el marc del GrinDoSESEP. L’inici d’aquest programa ha suposat una vinculació del CISARC amb la formació de professionals a nivell internacional.
 • Màster en metodologia de Simulació i simulacions online. La simulació online va ser un dels elements clau per a la impartició del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació, durant el curs 2019-2020, igual que en els graus de Medicina o Fisioteràpia. L’entorn online ha permès continuar generant experiències immersives i amb procés reflexiu i introduir aspectes vinculats a la teleassistència, entre d’altres. Al mateix temps, l’equip del CISARC ha realitzat un aprenentatge en l’entrenament d’actors online. El màster al mateix temps va passar el procés d’acreditació de l’AQU amb uns resultats excel·lents generats per tot el treball de l’equip docent, coordinador, deganat de Ciències de la Salut, l’àrea de Qualitat i el Vicerectorat del Campus Manresa.
 • Assessorament i desenvolupament.
  • SEM. Superada la primera onada de covid-19, el CISARC va acompanyar l’equip Central del Servei de Emergències Mediques de Catalunya en el seu procés de debriefing post-covid per a la generació de plans de contingència que permetin l’entitat evolucionar i actuar de la forma més efectiva possible en casos de pandèmia.
  • SSIBE. Es realitza el primer curs de simulació in situ sobre males noticies en l’àmbit d’especialització obstètrica. Metges, comadrones i auxiliars del SSIBE (Serveis Sanitaris del Baix Empordà) van participar en l’entrenament amb simulació en la gestió de situacions complexes durant el procés obstètric de forma interprofessional La formació va ser dissenyada de forma conjunta entre l’equip de simulació de SSIBE (psicòlegs, obstetres) i CISARC.
  • Althaia. En col·laboració amb Althaia, s’ha utilitzat la simulació per testar una nova tecnologia de reconeixement fàcil que pot ser de gran utilitat en la prevenció del risc de caigudes i en la disminució en el temps d’atenció davant d’aquest tipus d’accidents. Inicien una nova línia de prototipatge en simulació molt interessant amb possibilitats de ser aplicada en altres àmbits. S’utilitza la simulació per valorar la usabilitat de elements tecnològics en interacció amb els professionals de la salut. Aquet procés es altament significatiu perquè treballa en la millora de la seguretat del pacient i la disminució d’errors.