Vés al contingut

Responsable: Laura Llobet Oms

 

Fites més destacades durant el curs 2019-2020

  • Lliurament de l’Autoinforme d’Acreditació Màster en Simulació: a principis de febrer del 2020 es va enviar a AQU l’autoinforme del Màster en Simulació treballat des de principi de curs des de la Coordinació del Màster, Deganats i Qualitat. Quedarà pendent la visita virtual dels avaluadors externs de cara al curs 2020-21. Destaca la implicació de tots els col·lectius d’interès per tal que aquest procés es pugui dur a terme amb èxit.
  • Modificació de la memòria del grau de Podologia, passant de la modalitat presencial a semipresencial: El febrer de 2020 es completa la modificació de memòria del grau en Podologia. Es pretén modificar la modalitat d’impartició del títol i passar-lo de presencial a semipresencial per adaptar els estudis a un context cada vegada més virtual.
  • Verificació de la memòria del nou màster en Salut i Comunitat: A principi de maig de 2020 s’envia a AQU la memòria d’un nou màster de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. S’espera que al llarg del següent curs tiri endavant la implantació i es pugui començar a treballar en el disseny de materials.
  • Creació a la web d’UManresa d’una pestanya de “Qualitat” a nivell de cada titulació: Seguint criteris d’AQU per tenir dades desagregades per titulació es crea una pestanya de Qualitat a nivell de títol on hi consta tota la informació relacionada amb aquest àmbit: indicadors externs, indicadors interns, informes, rendiments, etc. D’aquesta manera l’usuari de la web té més a mà la informació per cada grau o màster concret, seguint els criteris de transparència que demana l’agència de qualitat.
  • Reestructuració de l’Estudi Inserció laboral: Des del curs 19-20, l’estudi és coordinat per la Unitat de Qualitat i elaborat pel Departament d’Epidemiologia i Salut Pública. S’ha portat a terme un replantejament del format. En primer lloc es presenten els resultats de forma independent per titulació, amb una part genèrica amb els resultats a nivell de Campus Manresa, i una altra part pròpia de cada estudi. A més a més, s’integren les bases de dades dels resultats dels tres últims cursos, cosa que permet veure en un cop d’ull l’evolució de les dades. Els canvis es consideren molt oportuns i signifiquen un salt qualitatiu respecte a l’última versió.