Vés al contingut

Medi ambient i sostenibilitat 

A Elisava s'ha continuat apostant, un curs més, per la sostenibilitat a partir d’una sèrie de mesures pràctiques i quotidianes per al conjunt de la comunitat. La crisi climàtica ja no és un escenari hipotètic, sinó una realitat tangible que requereix accions immediates i sostingudes en el temps. Com a facultat de disseny pionera en nombrosos àmbits de la societat, té una responsabilitat evident. Per tant, més que mai, Elisava continua compromesa amb el canvi i amb una ferma voluntat de predicar amb l’exemple. 

Les accions que ha mantingut i desenvolupat són:

 • Desplegament progressiu del projecte d’implementació dels ODS en les assignatures i projectes dels graus universitaris. 
 • Manteniment d’Elisava Second Life Corner, un espai on deixar els diferents materials de les maquetes i dels prototips ja presentats o descartats per a la seva reutilització per part d'altres alumnes per a la construcció de les seves premaquetes o prototips, creant així un punt de creadle to creadle
 • Generació de les exposicions trimestrals i temporals amb sistemes expositius reutilitzables i reciclables dissenyats al centre mateix per aconseguir la petjada de carboni més baixa possible. 
 • Substitució del paper de gran format a disposició dels alumnes per paper reciclat. 
 • Eliminació del cartó ploma com a suport per a les entregues de l’alumnat.  
 • Foment del reciclatge de tots els materials possibles que s’utilitzen durant el curs. Manteniment de l'ús d’una llibreta recanviable i reeditable per als sketchs, anotacions i idees prèvies, per incentivar l’aprofitament del paper que l’alumne genera al llarg del curs. 
 • Formació als alumnes de grau sobre autoenquadernació per minimitzar l’impacte que representen les constants enquadernacions dels treballs que entreguen al llarg de la carrera. 
 • Producció de tots els materials promocionals de la facultat amb paper reciclat i re-board, que compten amb els certificats Blue Angel i EU Ecolabel.  
 • Reducció gairebé al 100% dels envasos de plàstic i foment de l’ús del vidre i de les fonts públiques repartides pel centre.  
 • A més, ja es treballa en una proposta de càlculs orientatius per conèixer les quantitats de CO2 que es generen en les diverses activitats.
   

Adhesions a iniciatives internacionals  

Elisava ha deixat d’estar adherida a la iniciativa internacional de l’ONU Global Compact perquè oferia un enfocament massa genèric tenint en compte els objectius particulars d'Elisava com a facultat de disseny. En canvi, continua adherida, per tercer any consecutiu, a Principles for Responsible Management Education (PRME), iniciativa molt més adequada al seu àmbit de treball. En aquest sentit, es manté el compromís de continuar treballant en la línia dels principis d’ambdues organitzacions per poder dur a terme una gestió responsable i generar impacte en la societat en àmbits com el medi ambient o els drets humans. 
 

Incorporació dels ODS als graus d'Elisava 

Després de l’elaboració de la guia per integrar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) als graus, els diferents caps de departament han continuat treballant per detectar els ODS que es poden aplicar a cada assignatura i curs. Aquesta tasca la va coordinar en un primer moment, durant el curs 2019-2020, Salva Fàbregas, i durant el curs 2020-2021 en va agafar el relleu Isabel Ordóñez, doctora en Disseny Sostenible i professora dels graus d'Elisava. 

Durant l’abril de 2021 es va compartir amb el professorat el resultat de l’exercici de mapatge, seguit d’una breu introducció general als conceptes de desenvolupament sostenible i els ODS, proporcionant així un primer marc per a una comprensió comuna. La cartografia inicial es va fer a partir dels plans d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant aquest curs 2021-2022, aquesta anàlisi i aquest desplegament s’ha adaptat al format semestral de la UVic–UCC per als estudiants que han començat el primer curs de grau.
 

Reptes del curs 2021-22 

La missió d’Elisava és preparar l’alumnat per superar els reptes econòmics, socials i ambientals als quals s'enfronten, i dotar-los d’eines que permetin un canvi sostenible en la societat. Tanmateix, a l’hora d’entrar en el mètode que es fa servir en les activitats docents, tot just es comença a proposar una estratègia i un marc comuns.  

El repte més important d’aquest curs ha estat intentar aconseguir finançament perquè el personal docent d’Elisava pugui dedicar més temps al desenvolupament de capacitats, pel que fa a la sostenibilitat i l’aplicació dels ODS en la seva tasca educativa. Aquest finançament extern no s'ha obtingut encara, però el conjunt del professorat dels graus continua aplicant els ODS en les seves assignatures, com ja feien el curs anterior. 

Un altre desafiament ha estat prosseguir amb el canvi cap a un enfocament estructural de la sostenibilitat i continuar la transformació iniciada arran de la federació amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Aquest canvi fonamental comporta diverses modificacions administratives i operatives, que ha reduït la quantitat de recursos que es podrien haver invertit en la tasca de sostenibilitat. Tot i això, el canvi s'està produint i hi ha l'oportunitat de participar en el treball de sostenibilitat que ja està realitzant la UVic–UCC, que s'espera que ajudi a continuar el camí iniciat.  

Finalment, com que gran part dels cursos es fan en associació amb socis externs (empreses o institucions), el contingut canvia cada any. El repte passa, per tant, per tenir molt ben identificats els ODS que connecten amb cada projecte concret.   
 

Objectius de futur  

El setembre de 2021 vam sol·licitar finançament de la UE per al projecte Teach4SD – Teach for Sustainable Development, justament per poder dedicar més temps i recursos a estructurar els cursos tenint en compte els ODS. Malgrat que no va ser finançat, sí que va ser molt ben avaluat. Per aquest motiu, el consorci va recollir les reaccions generades pel projecte i el va tornar a sol·licitar el setembre de 2022. Si aquesta té èxit, permetria incorporar el projecte Ensenyar per al desenvolupament sostenible i les seves activitats amb vista al 2023 i en endavant. 

A més a més, s'ha desenvolupat un altre projecte, en el marc d'una sol·licitud internacional d'EUKI, que té per finalitat establir centres de recursos urbans a quatre municipis europeus. En aquest projecte, Elisava col·laboraria amb l'Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament i la prova pilot d'un espai que permetés la reutilització de material secundari. Això ajudaria a desenvolupar la idea d'Elisava Circular per incloure-hi materials secundaris d'altres actors.  

A banda d'aquests objectius, es continua en contacte amb la UVic-UCC, que ja ha implementat la seva pròpia estratègia de sostenibilitat, per conèixer quins passos i quines eines els han estat més útils i identificar-ne els punts forts per valorar si es poden replicar internament a Elisava.