Vés al contingut

Taller d’espai

Aquest any ha estat preparatori per crear una atmosfera propícia per al descobriment de materials a través de la nova classificació de la materialoteca. El taller d’espai ha estat pensat com un lloc d’intercanvi de coneixements i experiències sobre el món de la realització de maquetes. Per això, s’ha incentivat el suport entre tallers, principalment entre les eines i la maquinària del taller d’espai i el de prototips. 

En el transcurs d’aquest any s’ha anat treballant en el disseny d’una proposta de renovació de la gràfica i la disposició de l’espai, així com en la ideació d’un nou sistema virtual d’accés fàcil i útil a la materialoteca. El propòsit per al nou curs és consolidar aquest espai com un lloc d’experimentació i prototipatge per als estudiants, en què no puguin tan sols fer maquetes, sinó també indagar i proposar a través de la investigació de materials. 
 

Laboratori d’interacció 

Durant el curs 2021-2022, s’ha incorporat al laboratori un nou cap acadèmic, l’enginyer i artista visual Carles Araguz. La seva figura dins de l’espai ha estat d'importància vital per coordinar les activitats acadèmiques que es desenvolupen en aquest lloc i promoure protocols per a l’ús correcte de les eines. Aquest any s’ha continuat la tasca d’inventariar i classificar tot el material i els instruments de manera òptima per tal de tenir la informació accessible per a tot el personal relacionat amb aquest espai. 

Amb la intenció de tenir un laboratori amb un creixement continu, l’espai ha adquirit nous components electrònics i eines: catorze kits de soldadura equipats amb els accessoris pertinents per al desenvolupament de les classes, quatre ulleres de realitat virtual d’última generació i utensilis especialitzats per a la creació de circuits. Gràcies al braç robot, cedit per l’empresa Stäubli, alguns estudiants han pogut incloure en les seves pràctiques acadèmiques aquesta eina potent i enriquir, així, la recerca al voltant dels seus projectes finals. 

 
Laboratori de ciències i tecnologia

El laboratori de ciències s’ha concebut com un espai dedicat a la investigació experimental, equipat amb les eines de mesura per caracteritzar els materials segons les seves propietats físiques. Un dels objectius principals d’aquest any ha estat annexar al laboratori protocols i mecanismes per al funcionament correcte de l’espai, promovent així pràctiques segures i conscients amb els continguts de les assignatures impartides. S’ha dissenyat una guia explicativa adreçada al professorat per a la reserva de material, el seguiment de pràctiques, i l’adquisició i la compra d’eines. 

Actualment, s’està renovant l’inventari d’experimentació amb materials per millorar l’experiència al laboratori. Per aquesta raó s’han sumat a l’espai una nova laminadora industrial, un moble mòbil per a assecatge de mostra de materials i la proposta d’actualització de la màquina de tracció. En el transcurs d’aquest any s’ha anat treballant per fomentar una consciència amb els residus generats al laboratori i l’optimització del material; en conseqüència, s’ha proposat un perfil de tècnic de residus que doni suport a les pràctiques acadèmiques i assessori la comunitat d’Elisava en les operacions de control, vigilància, informació i distribució d’aquestes deixalles. 


Taller gràfic 

El taller gràfic és un espai d’Elisava dedicat a l’experimentació de diverses tècniques de manipulació i impressió digital que intervenen en la realització de prototips i maquetes gràfiques. Durant el curs 2021-2022 s'ha incorporat al taller un tècnic especialitzat en les necessitats actuals de l’espai, que ha contribuït a ampliar l’oferta de tècniques gràfiques, renovar l’atmosfera visual del lloc i dissenyar una guia completa d’ús de maquinàries i protocols d’impressió. 

Durant aquest any s’han posat en marxa cursos introductoris per a nous estudiants i la creació de nous tallers que han permès obrir les possibilitats de l’alumnat al taller. Actualment, s’està treballant en un document explicatiu per crear arxius òptims per a la màquina Riso. També s’ha dissenyat una paleta de color, amb què s’amplien les opcions cromàtiques que ofereixen els sis tancs de tinta de què disposa el taller. 
 
Al taller gràfic es continuen fent exposicions de diverses tècniques, a més d’acabats, i es dona servei de plòter amb impressions de gran format per a tota la comunitat d’Elisava. El propòsit és insistir en la millora d’un espai on els estudiants s’apassionin amb el desenvolupament de la seva sensibilitat gràfica i incorporin el treball manual als seus resultats finals. L’any escolar ha finalitzat amb la proposta d’una ampliació del taller i l’adquisició de dos plòters de gran format, una màquina de sublimació, una Cricut Maker 3, un lector de colors amb pantalla tàctil, eines per experimentar amb tintes òfset i una laminadora dedicada a processos de metal·litzat.
 

Taller de maquetes i prototips

Els objectius més rellevants perseguits durant el període 2021-2022 han estat: 

  • L’ampliació de cursos de capacitació optimitzats segons el perfil del curs, per exemple: a enginyeria s'han realitzat cursos de nivell 02 específics de producció digital, i a màsters i postgraus s'han ampliat els cursos de capacitació, fet que ha implicat l’acostament de l’alumnat al taller a través de les activitats de prototipatge. 
  • La realització de protocols que facilitin a l’alumnat l’ús de maquinària i els procediments, i, sobretot, oferir eines que ajudin a materialitzar les seves idees en prototips físics. Aquest any, en concret, a través de la figura de Juan Carlos Inés i dins de la modalitat d’una menció en recerca, s’ha elaborat un protocol per optimitzar els treballs de l’alumnat en tall làser. En aquest sentit, la intenció és continuar fent protocols de les màquines i els processos, i educar en l’ús de la talladora làser per fomentar l’autonomia en l’ús. 
  • Davant de la cada cop més exigent presentació de prototips, un altre dels objectius ha estat la millora i adaptació dels serveis quant a qualitat i optimització. Aquest any, els cursos de 3r i 4t de grau han pogut gaudir del taller professional TMDC, que ha permès col·locar el taller d’Elisava en una posició privilegiada. Per primera vegada s'ha pogut oferir a l’alumnat una atenció tècnica excel·lent, gràcies a un aforament equilibrat de 1r i 2n de grau, així com dels màsters i postgraus, que s’ha confirmat a través dels agraïments de les memòries dels treballs finals de grau i que han expressat els mateixos alumnes de màsters i postgraus. 
  • La reorientació de les responsabilitats i el treball del personal del taller, i l’optimització de les màquines segons el seu ús han respost a les necessitats de l’alumnat i a l’espai limitat que ocupa el taller. 
  • Es continuen fent tests sobre l’activitat del prototipatge per tal d’optimitzar les necessitats dels usuaris. 
  • En fabricació digital, 438 alumnes han fet impressions en 3D; 2.005 han fet servir la talladora làser, i 138 han utilitzat el servei de fresatge CNC. Aquestes dades continuen incrementant l’aposta i orienten el servei a l’alumnat cap a les tecnologies de la fabricació digital i les seves possibilitats enfocades a un prototipatge ràpid, d’iteració i qualitat. En aquest període s'ha vist com l’alumnat, a partir dels cursos de capacitació, va adaptant i millorant els seus prototips de fabricació digital a través de postprocessaments manuals i complexos. 

D’aquesta manera, l’alumnat disposa, a través dels serveis del taller, de prototips d’un ampli ventall de possibilitats i solucions, i pot dur a terme amb precisió, qualitat i èxit totes les maquetes i tots els prototips necessaris per als seus projectes. 

Al llarg d’aquest curs acadèmic es veurà com s’actualitza el catàleg de maquinària, entre d’altres, amb un trepant nou, una fregadora de banda, una serra de cinta, una talladora làser, una serra de biaixos, etc. 

 

Media Lab

Durant el curs acadèmic 2021-2022 s’ha actualitzat el sistema informàtic amb l’adquisició d’un Apple Mac Studio M1, amb gran capacitat de processament, i dos monitors Apple Studio Display. Tanmateix, s’han incorporat tres panells d’il·luminació LED flexibles de 100 W i s’han actualitzar els trípodes Manfrotto.