Vés al contingut

La Unitat de Gestió Acadèmica té com a objectiu anual la tasca d’analitzar els processos en els quals participa, per tal de proposar i implementar maneres noves i més eficients que millorin el seu funcionament, així com plantejar el desenvolupament d’eines (informàtiques o d’altres tipus) en l’àmbit de la gestió acadèmica i coordinar l’avaluació de la implementació dels nous processos i el seu correcte ús i funcionament. 

Durant el curs acadèmic 2021-2022 s'ha treballat (i es continuarà fent en el curs acadèmic 2022-2023) juntament amb l’empresa que gestiona el programa informàtic de gestió dels expedients de l’alumnat en l’elaboració dels fitxers de dades d’intercanvi amb la Universitat, en el desenvolupament i la implementació informàtica d’aquests fitxers, en la gestió dels títols dels estudis de formació contínua i en l’adequació de les noves plantilles dels certificats d’aquests estudis. Alhora, també per al programa informàtic esmentat, en la projecció del mòdul de pràctiques curriculars i el treball fi de grau. 

Igualment, s’ha continuat treballant en la implementació de tota la documentació i les plantilles de les pràctiques extracurriculars al programa de gestió de pràctiques. A més a més, i aprofitant l’experiència de la formalització de la matrícula en línia dels alumnes de nou accés del curs 2020-2021, s’ha millorat el seu desenvolupament per poder oferir l’opció a aquests alumnes a partir del curs 2021-2022. 

Així mateix, també durant aquest curs acadèmic, s’ha finalitzat el procés d’implementació que ha permès la posada en marxa de la digitalització dels següents tràmits (amb la consegüent reducció del consum de paper que generaven): la sol·licitud de canvi de grup, la modificació de matrícula dels estudis de grau i la sol·licitud dels títols oficials. 

Finalment, entre els futurs projectes del departament de cara al curs 2022-2023, hi ha el de continuar implementant al programa informàtic de gestió dels expedients les modificacions que implica la integració a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i els consegüents canvis de normativa acadèmica i de gestió. També es preveu finalitzar la implementació, per tal de poder-lo posar en marxa, del mòdul d’instàncies telemàtiques per a l’alumnat.