Vés al contingut

Elisava Igualtat

Des del curs 2021-2022, Elisava forma part, com a Facultat de Disseny i Enginyeria, de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, raó per la qual s'ha treballat conjuntament en l’elaboració del I Pla per a la igualtat de gènere de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària. La comissió per a la redacció del pla estava formada per tres persones nomenades pel Comitè d’Empresa i tres persones del Consell de Direcció. El Pla preveu un període d’actuació quinquennal que comença el 2022 i s’implantarà fins al 2026. 

Partint de l’anàlisi de la situació actual, el I Pla per a la igualtat defineix àmbits d’actuació diferents. Per a cadascun d’aquests àmbits s’han establert un seguit d’objectius, que es concreten en un nombre variable d’accions, cadascuna de les quals va associada a les persones o els organismes que en són responsables, els respectius indicadors de mesura i la corresponent temporització per a la seva implantació. 

Els principals objectius que es persegueixen són: 

 • Potenciar la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere a l’estratègia i la cultura universitàries. 
 • Vetllar per l’adopció de la perspectiva de gènere als estudis impartits i la investigació. 
 • Dotar de visibilitat la Unitat d’Igualtat, el Pla per a la igualtat i el Protocol d’assetjament. 
 • Vetllar per reduir la bretxa de gènere de l’alumnat. 
 • Promoure la participació de dones en els òrgans de govern i reduir la bretxa de gènere. 
 • Facilitar la corresponsabilitat familiar i la conciliació laboral. 
 • Gestionar eficaçment els casos que sorgeixin d’assetjament sexual, així com oferir formació per detectar i gestionar aquestes situacions. 
 • Vetllar per la no-discriminació per raó de gènere de tots els processos (selecció de personal, petició de beneficis recollits al conveni col·lectiu, formació, etc.). 

Les activitats més destacades de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, de diversitat sexual, expressió i identitat de gènere que ha organitzat Elisava Igualtat són les següents: 

 • Taller La imagen del género, impartit per Julia Pérez Anglada amb motiu del 8M. 
 • Campanya amb motiu del 8M #BreakTheBias 
 • Recomanació de treballs de fi de grau a la Setmana de l’Orgull LGTBIQA+. 
 • Suport en la difusió de les activitats organitzades per la Comissió UPF Igualtat.