Vés al contingut

Des del Departament de Màrqueting i Comunicació s'ha continuat treballant per donar visibilitat i projecció a les activitats, fites i projectes estratègics de l’Elisava, i per reforçar el posicionament online dels programes i la reputació corporativa. 

Una de les novetats acadèmiques destacades ha estat el llançament dels Masters Beyond, per als quals s’ha dissenyat una nova pàgina web, llançada el febrer de 2022, i que en set mesos ha generat prop de 50.000 sessions i 441 formularis de petició d’informació. 

També s'ha dut a terme una campanya de xarxes socials que ha sumat 125.000 views; i unes beques específiques del 50% amb el suport de diversos mitjans internacionals (Brand Identity, Arts Thread, It’s Nice That o Let’s Design Daily) i nacionals (Neo 2 i Gràffica). Han sol·licitat aquestes beques 110 alumnes d'arreu del món. 

Així mateix, hem continuat impulsant el talent atorgant un any més cinc beques del 100 % per als Màsters Pro en col·laboració amb Diario Design, Neo 2, Gràffica i Experimenta, a més de la Beca Fahrenheit per als Màsters de COM Elisava, que han sol·licitat 572 estudiants. Per primera vegada també s'han ofert dues beques del 50 % per cursar el màster universitari en Disseny i Comunicació, sol·licitades per nou estudiants. 

D’altra banda, s'ha continuat treballant en l’estratègia de SEO de continguts: s'han assolit un total de 19.395 keywords posicionades, 992 de les quals al top tres de paraules clau més buscades (+329 respecte a l’any anterior); i 3.097 backlinks (+472 respecte al curs anterior). La mètrica Authority Score atorga a Elisava una puntuació de 52, per sobre de webs d’escoles de disseny de Barcelona com BAU (46) o Eina (38). Passa el mateix si es mira el rànquing de Semrush: Elisava se situa a la posició 9, molt per davant de Bau (24) i Eina (37). Les cerques orgàniques pugen fins a 1.645.224 (+35% respecte a l’any anterior) i la quantitat de clics millora un 72% (font: Google Search Console). 
 
Pel que fa a les accions de màrqueting digital per promocionar l’oferta educativa de l’Elisava, s'ha treballat amb campanyes permanents, principalment a Google Ads, en diversos territoris (Amèrica Llatina, Europa, Espanya, resta del món). Han millorat el conjunt dels indicadors: augmenta el temps de les visites web, millora l’índex de rebot i es dupliquen els formularis rebuts: 3.300 per a màsters i 418 per a Summer School i Study Abroad. El tràfic web procedent de campanyes online durant el curs 2021-2022 ha representat gairebé un terç del total (un 29,6 %). 

A xarxes socials s'ha continuat apostant per Instagram (62.500 seguidors), on es dona veu a l’alumnat a través dels formats Takeover i Reels, i LinkedIn (30.000). A més, s'ha consolidat TikTok com a xarxa per a l’audiència més jove. També s'ha treballat en una estratègia per consolidar la presència d’Elisava en un major nombre de premis nacionals i internacionals, seleccionant, juntament amb el professorat, els millors projectes d’estudiants per presentar-los a les convocatòries corresponents; els costos d’inscripció s’han assumit des d’Elisava. Així, durant el curs 2021-2022 s'han aconseguit projectes guanyadors en premis com Medalla ADI, ADI Cultura, Premi Recerca en Gènere de la UPF, Premi Talent - Cambra de Comerç Barcelona, Premi Ciutat de Barcelona, Roca jumpthegap®, Premi Catalunya d’Ecodisseny, Premis Foodture, Global Grad Show Dubai, Siemens Home Appliances Design Awards, Bienal Iberoamericana de Diseño, Green Concept Award, Premi MINI, ADC*E Awards i Cumulus Green. 

Finalment, hem canviat el model d’accions en mitjans centrant-nos en projectes estratègics de l’escola, com per exemple: Hermanos Torres (34 impactes valorats en 89.000 €); estudi sobre plàstics d’Elisava Research (74 impactes, valor: 2.407.000 €); Hermanos Roca al Degree Show (17 impactes, valor: 19.000 €); Hyperloop (29 impactes, valor: 100.000 €).