Vés al contingut

Descripció

L’estratègia a llarg termini d’Elisava Research és visualitzar el disseny i l’enginyeria en disseny com a eines de generació de coneixement transversals que connectin amb altres branques del coneixement per proporcionar un impacte i transformacions significatius. La recerca en disseny i l’enginyeria de recerca en disseny no són només camps de recerca científica per mèrits propis, sinó que també creen connexions interdisciplinàries amb disciplines com ara les ciències humanes, les ciències de la informació, les ciències dels materials, les ciències industrials o les ciències socials. En termes de metodologies, Elisava Research practica tant la recerca en disseny com la recerca per al disseny, però es dedica fonamentalment a produir coneixement mitjançant la recerca a través del disseny i les metodologies de recerca futures basades en el disseny. Els resultats de l’equip, dels projectes i dels coneixements d’Elisava Research s’organitzen en tres laboratoris de recerca: Creative Think & Do Tank, Materials & Well-being i Phygital Transformations. 

  

Objectius

Els objectius del curs 2021-2022  han estat:  

 • Consolidar l’estructura funcional de l’Oficina de Transferència de Coneixement, dels centres de coneixement i dels equips d’investigadors. 
 • Consolidar les fórmules de finançament per a projectes públics i privats, tot equilibrant el retorn científic, econòmic i d’impacte mediàtic, com ara projectes d’alt compromís des d’empreses com són els doctorats industrials. 
 • Integrar i consolidar processos interns de producció i transferència de coneixement a l’àmbit acadèmic i les empreses. 
 • Consolidar les activitats de marca, amb elements comunicatius distintius de la capacitat d’impacte del disseny i l’enginyeria en disseny. 

  

Principals projectes

VIBE 

VIBE és un projecte liderat per Elisava Research que tracta el futur del consum i les experiències culturals selectes. El projecte, cofinançat pel programa Creative Innovation Lab de la Unió Europea, implica la selecció de creatius culturals i el disseny d’experiències i entorns digitals immersius interconnectats per mitjà d’eines com ara una plataforma digital, una publicació digital, peces audiovisuals i dispositius portables, amb l’objectiu d’influir en el públic de la generació Z com a principals consumidors de cultura del futur. L’objectiu principal és dissenyar experiències i continguts museístics de nova generació que impliquin tecnologies digitals —una mena de “Netflix sensorial de cultura seleccionada”—, així com l’execució d’una experiència pilot en format d’exposició, anomenada Active Activism Act. 


TRANSITIONS 

Transitions és una aliança estratègica per a la innovació formada per centres de recerca i tecnologia, institucions de formació professional i d’ensenyament superior, representants polítics, petites i mitjanes empreses, i altres organitzacions sectorials d’Espanya, Itàlia, els Països Baixos i Suècia per promoure la transició del sector tèxtil i de la moda a un sistema 4.0 i a una economia circular, mitjançant el desenvolupament de nous mètodes, eines i pràctiques d’aprenentatge per ajudar estudiants i joves dissenyadors i professionals a fer front als reptes reals. El sector tèxtil i de la moda és el segon que més contamina del món. 

El projecte, liderat per Elisava Research, aborda el focus de la cadena de valor i el futur de la nova transició del sistema de la moda. Les parts interessades dissenyaran i desenvoluparan conjuntament nous mètodes de formació per afrontar la transformació digital i ecològica. L’objectiu és crear un mètode formatiu de col·laboració basat en el món laboral real, on diversos representants de la cadena de valor treballin per trobar la manera d’aprofitar la tecnologia per generar noves propostes de valor i nous models empresarials dins d’una economia circular. 


OPEN SCHOOLS FOR VILLAGE HOSTS 

Moltes petites localitats d’Europa (les que tenen menys de 5.000 habitants) s’estan despoblant. Tanmateix, hi ha diversos senyals que indiquen un canvi positiu en aquest sentit; diverses empreses socials i rurals estan creant maneres de viure més estables i generant un impacte social positiu. Aquest fenomen rep el nom de Renaixement Rural. Es basa en el concepte de l’assignació de recursos, que és una estratègia per identificar i analitzar els recursos existents, com ara persones, serveis, recursos naturals i tecnologies. Al llarg d’aquest procés, s’incrementa el potencial social, cultural, natural i econòmic de la zona rural determinada. Els activadors rurals ja s’estan fent càrrec dels territoris abandonats de molts països europeus per donar-los una nova vida. D’aquesta manera, School for Village Hosts no tan sols pot crear noves oportunitats de desenvolupament rural, sinó que també pot donar suport a les iniciatives existents. Una característica habitual en totes aquestes experiències positives és la presència d’una persona experta, resident a la comunitat, que identifiqui oportunitats, connecti agents locals i desenvolupi projectes, tot de manera continuada. Els anomenem Village Hosts (hostes de la comunitat). 

Open School for Village Hosts proposa crear un nou centre de competències, actualment inexistent en el context europeu, que beneficiï pobles de tot Europa. En alguns escenaris es podria identificar com un perfil professional, mentre que en d’altres podria ser un rol complementari per als activistes locals. Aquest rol requereix interdisciplinarietat i moltes habilitats socials, com ara l’acolliment, la capacitat d’adaptació i la proactivitat. 

L’objectiu del projecte és crear un programa de formació, una plataforma que es pugui compartir i un projecte pilot. Les competències adquirides permetran als hostes de la localitat revitalitzar petites poblacions; fer-les més atractives per viure-hi, visitar-les i invertir-hi; millorar el benestar i l’estil de vida de les comunitats, i donar suport a una nova economia rural. 

  

PREMIS 

Premi 2022 ADI Cultura Gold pel projecte “Material Designers”, liderat per Elisava Research. 

  

Equip

ERFU (Elisava Research Funtional Unit): 

 • ERFU Academy 

 • ERFU Business 

 • ERFU Communication 

 • ERFU Europe - Grants 

 • ERFU Institutional 

 • ERFU Publications 


Investigadors i investigadores: 

41 doctors i doctores (PDI + PAS) 

 • 18 acreditats i acreditades 

 • 14 en procés d’acreditació 

 • 1 sexenni 


19 doctorands i doctorandes (PDI + PAS + BECA ELISAVA) 

 • 5 tesis llegides (Jessica Fernández, Maria Araya, Anna Baldrich, Guim Espelt i Manuela Valtchanova)