Vés al contingut

Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava

El curs 2021-2022 ha estat una edició excepcional. Durant bona part d’aquest curs hem experimentat i hem patit per segon any els efectes de la pandèmia de la covid-19. Vull dedicar les primeres paraules a expressar un sentit record per a les persones, els alumnes i el personal docent i no docent que n’han patit els efectes, sigui elles mateixes o els seus familiars i amics. La pandèmia ha alterat de manera significativa les nostres vides, i encara avui condiciona una part significativa de la nostra activitat quotidiana. 

En aquest sentit, vull agrair a tot el personal d’Elisava l’esforç addicional que ha hagut de fer per mantenir el nivell de qualitat i excel·lència dels serveis, que s’han basat, també en aquest curs, en una elevada presencialitat en la major part de les activitats que hem dut a terme, i, al mateix temps, el compromís i la confiança de tots els alumnes en aquests mesos tan plens d’incerteses. 

Per part d’Elisava, a més, s’ha fet l’esforç d’identificar i adequar locals fora de la nostra seu a la Rambla per complir totes les mesures adoptades per les autoritats sanitàries i permetre fer les nostres activitats (docents, projectes, tallers, recerca, atenció als alumnes…) en les millors condicions, amb el treball en equip per part dels estudiants i el suport directe dels professors. 

La matriculació en els graus en Disseny i Enginyeria en aquest darrer curs ha estat molt bona: ha superat les previsions internes i ens ha demostrat que l’aposta per ser un centre integrat universitari —i, fins avui, la primera Facultat de Disseny a tot el territori espanyol— ha estat encertada. En un entorn tan competitiu com el de l’ensenyament universitari, la qualitat en el servei i l’excel·lència en tot allò que té a veure amb la formació i l’aprenentatge són la millor garantia per a la viabilitat dels projectes educatius. Els 60 anys d’història d’Elisava així ho acrediten. 

Entre les fites assolides aquest curs, i molt vinculat a la integració d’Elisava a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, hi ha la creació de la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), de la qual formen part 14 institucions públiques i privades de l’àmbit sanitari i de recerca de la Catalunya central, i de la qual la Fundació Elisava és membre fundadora. És una aposta estratègica per consolidar i fer créixer la recerca aplicada i útil a la societat, i també per dur a terme en els pròxims anys un nou grau universitari vinculat a aquest àmbit tan necessari i on el disseny té un enorme camp per aportar coneixement i pràctica professional. 

Coincidint amb aquesta incorporació a l’IRIS, el Patronat d’Elisava ha decidit nomenar una directora científica, càrrec que simultaniejava fins fa poc el director general, per evidenciar, d’aquesta manera, l’aposta que Elisava fa per la recerca com un element substantiu i diferenciador del nostre projecte educatiu de la resta d’escoles i de centres de formació en disseny. 

Continuant amb els canvis organitzatius, en aquest curs el Patronat d’Elisava també ha aprovat la integració d’Alumni en els serveis d’Elisava. En primer lloc, cal agrair a totes les persones que des de l’inici han fet possible la molt positiva activitat d’Alumni, que ha permès prestigiar i donar a conèixer Elisava, i fer realitat també projectes d’emprenedoria tan importants i necessaris. A més de tots els membres de la Junta Directiva que ha facilitat aquesta integració, vull esmentar els presidents anteriors d’Alumni i, molt especialment, el darrer, Guillem Virgili, per la gran tasca feta en tots els àmbits on ha actuat Alumni. El repte és que, amb la integració a l’estructura de serveis d’Elisava, els resultats no només es mantinguin, sinó que s’obtinguin més sinergies amb la resta de serveis d’Elisava. 

En la darrera reunió del Patronat es va aprovar una reforma dels Estatuts de la Fundació Privada Elisava, que, de manera molt sintètica, amplia i actualitza les finalitats fundacionals i les activitats de la Fundació d’acord amb el desenvolupament que ha tingut Elisava en els darrers anys i els nous reptes que ja tenim en la nostra societat. També s’expliciten en els estatuts aprovats la integració a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i el fet de ser una facultat de disseny. 

La feina mai s’acaba, i també és molt difícil que s’assoleixen tots els objectius. A Elisava tenim el Pla estratègic 2021-2025, que és la guia d’actuació per disposar de les millors eines per fer front als reptes identificats, així com per estar preparats per als nous que aniran sorgint. Un d’aquests, encara pendent, és disposar de més espai i de qualitat per fer front a l’increment de l’activitat com a facultat de disseny (en els màsters, en l’Study Abroad, en els tallers…) i disposar d’aules per als nous requisits formatius, de millors espais per al personal docent i no docent, i sempre amb una implicació per part d’Elisava en el barri i en la ciutat que contribueixi a la millora en àmbits no només econòmics, sinó també d’integració i revitalització urbana, així com de sostenibilitat. Aquest és el compromís per continuar sent una institució de referència i que faci el millor servei a la societat. 

Esperem aconseguir-ho. 

 

Jordi Conejos Sancho

President de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària