Vés al contingut

El curs 2021-2022 s’ha caracteritzat per assolir l'import màxim de facturació d'Elisava. Les despeses s’han pogut contenir, i això ha permès obtenir un nivell de benefici en línia amb els anys prepandèmia. Cal assenyalar que, com és habitual, s’han dut a terme les inversions previstes necessàries per continuar mantenint el nivell d’excel·lència i innovació que caracteritzen l’Escola. 

Pel que fa al curs 2022-2023, el Patronat de la Fundació ha aprovat un pressupost expansiu en màsters i postgraus, Elisava Research i Elisava Empreses. Així mateix, garanteix les inversions i despeses necessàries per mantenir el nivell de qualitat. 

En els quadres adjunts es reflecteix l’evolució econòmica dels estats financers de la Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària, durant els darrers tres cursos, concretats en els comptes de pèrdues i guanys, i els balanços de situació.