Vés al contingut

La Biblioteca Enric Bricall d'Elisava ha incrementat el seu fons bibliogràfic amb 128 llibres i una nova revista. El Fons de Reserva Enric Bricall ha ingressat 81 llibres. La biblioteca electrònica ha arribat als 52.793 títols disponibles. 

La Biblioteca ha col·laborat en l’elaboració de la bibliografia recomanada dels diversos plans docents d’assignatures, així com en la revisió bibliogràfica de la revista Temes de Disseny, núm. 37. Igualment, ha estat responsable d’introduir la informació relativa a la producció científica dels membres d’Elisava Research en el portal URecerca de la UVic-UCC. 

També ha estat present en el màster en Disseny Editorial a través del taller Fotollibres i en les sessions anomenades Bookworm, consistents en la presentació i l’anàlisi de diversos llibres de la Biblioteca. 

La col·lecció de materials "Materials Narratives", que allotja la Biblioteca, s’ha consolidat com un recurs de referència per als estudiants de grau, així com per als alumnes del curs Sustainable Materials for Design. 

Al llarg del curs s'han organitzat dues exposicions: una dedicada a la revista de tipografia Emigre, amb exemplars pertanyents al fons de la Biblioteca, i l’altra dedicada al llenguatge visual Isotype, amb llibres d’antiquari adquirits a través del Fons de Reserva Enric Bricall. També s'ha participat en la mostra sobre les portades de Manolo Prieto, que va tenir lloc a la Sala Àgora, a cura del professor Paadín.