Vés al contingut

Directora: Montserrat Méndez

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • Promoure la Ciència Oberta al campus UManresa donant suport als investigadors en projectes de recerca i en la comunicació acadèmica i científica. S’ha col·laborat amb els investigadors participants en projectes de recerca en la publicació científica en accés obert i en la gestió i la publicació de dades de recerca FAIR.
  • Donar suport a la recerca al campus UManresa en els processos d’acreditació. S’ha col·laborat en els processos d’avaluació de la recerca i d’acreditació dels investigadors (sexennis, etc.), així com en els processos per a l’acreditació dels plans d’estudi i per a la presentació a projectes competitius.
  • Revisar els perfils d’autor dels investigadors del campus UManresa a les dues plataformes que serveixen per extreure indicadors mètrics de qualitat. S’ha revisat i actualitzat la informació dels investigadors a les bases de dades Web of Science (WoS) i Scopus i també a ORCID, amb l’objectiu d'analitzar la seva publicació científica i de donar-los més visibilitat.
  • Estudiar la compra de llibres electrònics especialitzats per incloure’ls a les guies docents de les diferents titulacions per incrementar-ne la presència a tantes assignatures com sigui possible. La pandèmia ha accelerat la tendència d’adquirir i posar a disposició de l'estudiantat recursos electrònics per tal que puguin seguir els seus processos d’aprenentatge.
  • Presentació d’iniciatives que es duen a terme a la biblioteca en jornades i congressos per tal de donar a conèixer-la. S’ha presentat la comunicació "Enigma Feynman: escape room a la biblioteca" a les Jornades del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) i una al Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2021), titulada  "Les biblioteques de la UPC com a espais innovadors d’aprenentatge".