Vés al contingut

Responsable: Isabel Pardillo Muñoz

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • Actualització de la plataforma Moodle UManresa-FUBages. UManresa-FUBages va iniciar el curs acadèmic 2020-2021 l'actualització de l’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge, i va passar d’una versió de Moodle 3.3 a una versió 3.7. La nova versió de la plataforma simplificava l’entorn de formació, i feia més fàcil i simple la navegació. Les aules virtuals generades amb la nova versió de plataforma presentaven una nova aparença gràfica, canvis en la disposició d’alguns menús i funcionalitats i, sobretot, incorporaven un seguit de noves prestacions molt interessants i útils tant per al professorat com per a l'estudiantat.
  • Producció d’una peça audiovisual de presentació de la nova versió de plataforma, concretant a grans trets les característiques més destacades de la nova versió d’entorn de formació. Es van contemplar dues versions de la peça en qüestió: una presentació de la plataforma adreçada al professorat i una presentació de la plataforma adreçada a l’estudiantat.
  • Producció d'un seguit de videotutorials autoformatius per tal d’anar desplegant dos itineraris de formació adreçats al professorat: un itinerari en Formació Bàsica en Moodle (configurat per dinou videotutorials) i un itinerari en Innovació Didàctica (configurat per cinc videotutorials), itineraris formatius que el professorat té a la seva disposició a l’aula de suport al professorat.
  • Durant el curs acadèmic 2020-2021 es van oferir nou sessions síncrones de formació en Moodle, via videoconferència, amb la finalitat de complementar el suport i l’assessorament a la docència.
  • Producció de recursos d’aprenentatge diversos i variats, entre els quals destaca la producció de deu procediments clínics en l’àmbit de la Infermeria, configurats per continguts tant textuals com audiovisuals.
  • Participació en la conceptualització del desplegament del grau en Podologia, semipresencial, per oferir-lo a partir del curs acadèmic 2021-2022.
  • Producció de tres microcursos de presentació dels graus en Podologia, Educació Infantil, i Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en format mobile learning.
  • Conceptualització i programació d’una plataforma de pràctica clínica. Es tracta d'un entorn entorn virtual de formació pensat per publicar-hi continguts formatius diversos i poder utilitzar-los tant des d’un vessant purament acadèmic, propi de la dinàmica formativa dels graus, com des d’un de corporatiu. Ha de permetre l’accés a institucions i entitats diverses que puguin estar interessades en el contingut que s’hi recull i fomentar una transferència de coneixement entre la universitat i l’àmbit corporatiu.