Vés al contingut

Responsable: Coco Vilaseca Whitehead

Fites més destacades durant el curs 2020-2021

  • La flexibilitat per part de tot l’equip de l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) ha estat un element clau durant el curs 2020-2021. Atesa la situació de pandèmia, les coordinacions han negociat amb les diferents universitats per tal de fer possibles els intercanvis de l’estudiantat, aconseguint un volum d’intercanvis per al curs 2021-2022 més alt de l’esperat.
  • Augment dels convenis Erasmus+ per als estudis de Podologia, per tal d’incentivar la mobilitat internacional dins d’aquest grau.
  • Durant el 2021-2022 s’ha treballat per continuar digitalitzant els processos administratius i documentals relacionats amb la mobilitat. Concretament, s’han virtualitzat els àmbits següents: el procés de documentació al MoveOn amb signatura digital; tots els formularis que han d’omplir els estudiants, tant Incoming com Outgoing, sobre la base del web, i les enquestes de satisfacció amb el programa RedCap.

Al llarg d’aquest curs acadèmic i també amb vista a futurs cursos, s’està treballant en diferents vessants. D'una banda, es continua vetllant per la signatura de nous convenis de mobilitat en l'àmbit europeu i actualment estudien noves propostes amb universitats d’Anglaterra i de Bèlgica. D'altra banda, dins el programa Erasmus+, es desenvolupen nous i innovadors models de mobilitat internacional, amb formats i modalitats diferents, que permetran una major flexibilitat per tal que tant PAS/PDI com estudiants puguin tenir més opcions. Entre aquestes cal esmentar: el Programa intensiu combinat (PIC), la mobilitat combinada (blended mobility) de curta durada, la mobilitat multicampus, les opcions síncrones i asíncrones, els enfocaments multidisplicinaris, etc. Aquest ventall més ampli de possibilitats ha de poder fomentar un augment en l’interès de tota la comunitat universitària per viure una experiència internacional en el decurs dels seus estudis al campus UManresa. Per ara, encara no estan establertes les bases reguladores d’aquestes noves modalitats, però s’hi està treballant en l'àmbit europeu i s’espera que amb la signatura de nous convenis es puguin començar a contemplar aquestes possibilitats.