Vés al contingut

Responsable: Gerard Soler Jordana

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • Implantació d'ULIFE. L’aplicació mòbil ULIFE està dissenyada i pensada per millorar el sentiment de pertinença al campus UManresa per part de l'estudiantat i ser un nou canal de comunicació entre els alumnes, però també amb la Universitat. L’aplicació, més enllà d’oferir noves vies de comunicació, també acosta la informació acadèmica més rellevant, promou l’activitat esportiva, és el nou carnet universitari digital, i està pensada per anar creixent i evolucionant segons les necessitats i els gustos de l'estudiantat.
  • Desplegament de Simcapture. La simulació acadèmica és un dels elements clau del campus UManresa i, per tant,  Simcapture ha de ser un referent clar per als alumnes i docents per tal de portar aquesta simulació més enllà de les aules. Aquest curs, juntament amb el CISARC, es va posar en marxa el desplegament online d’aquesta eina, que permetrà que qualsevol estudiant pugui visualitzar les seves simulacions, avaluar-les, consultar les vinculades a les seves assignatures o realitzar avaluacions basades en ACOES (estudiants d’Infermeria i Medicina).
  • Noves comunicacions unificades. Per tal de modernitzar les comunicacions de la Universitat i adequar-les a les noves necessitats de mobilitat, e-treball i creixement es va substituir tot el sistema de telefonia per un de nou, basat en una centraleta virtual. El resultat s’ha traduït en un increment de les capacitats de les  telecomunicacions (trucades des de PC o telèfons mòbils, més capacitat de creixement i una reducció de les incidències) a més d’un descens en els costos associats a la telefonia.
  • Escriptoris virtuals i mobilitat. Per tal d’oferir les solucions tecnològiques adequades a totes les necessitats de l’organització, es va desplegar un sistema d’escriptoris virtuals que servís per complementar els llocs de treball físics. Amb aquesta plataforma, es poden adequar els recursos tecnològics en funció dels criteris institucionals de mobilitat, e-treball o flexibilitat.

El curs 2020-2021 ha estat l’any de finalització del Pla d’actuació 2019-2021, que es va definir de forma estratègica juntament amb la Direcció General del campus UManresa.  Aquest pla d’acció estava dissenyat per tal d’accelerar la digitalització i el creixement institucional basat en les TIC. Se n’han completat tots els elements estratègicament clau i s’han obtingut els resultats esperats. Tot i això, i en part a causa dels canvis de planificació derivats de la pandèmia de la covid, alguna de les fites anteriorment comentades i d’altres que s’han desenvolupat no s’han tancat completament. S'hi continuarà treballant en un futur per tal de dedicar-hi tot l’esforç necessari per oferir els millors serveis i recursos per a tota la comunitat universitària i vertebrar la digitalització, la transferència de coneixement i el canvi organitzacional.