Vés al contingut

Responsable: Maribel Puga Carmona

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • Planificació i desenvolupament de processos per millorar el circuit de facturació i activitats vinculades al grau en Mestre d'Educació Infantil.
  • Consolidació del procés d’incorporació d'actius fixos a l’ERP. 
  • Seguiment i gestió documental dels projectes de salut pública dins de Recerca.
  • Coparticipació en l'elaboració de processos i protocols de seguiment d’activitats de formació interna del personal de la institució.
  • Control mensual intern de tresoreria i dels indicadors financers per cada centre de cost.