Vés al contingut

Responsable: Laura Llobet Oms

Fites més destacades durant el 2020-2021

La Unitat de Qualitat del campus UManresa ha coordinat els següents processos relacionats amb el marc VSMA:

  • Resolució favorable de l’acreditació del grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE). A mitjans de desembre de 2020, es va enviar a AQU l’autoinforme del grau en ADE,  treballat des del principi de curs des de la Direcció del grau, el Deganat i la Unitat de Qualitat. Al llarg del mes de març, es van dur a terme les audiències del Comitè d’Avaluació Extern amb els diferents col·lectius relacionats amb el títol avaluat. Finalment, es va rebre l’informe favorable que acredita la qualitat i la continuïtat del grau.
  • Lliurament de l’autoinforme d’acreditació de titulacions de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. A principis de febrer de 2021, es va trametre a AQU l’autoinforme d’acreditació dels títols de Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, elaborats des de les direccions dels graus, el Deganat i la Unitat Qualitat. Al llarg del mes de maig, es van dur a terme les audiències del Comitè d’Avaluació Extern amb els diferents col·lectius relacionats amb el títol avaluat. Queda pendent la resolució de l’acreditació per part d’AQU.
  • Verificació del nou grau en Ciències Socials i Món Digital. A principis d’abril de 2021, es va enviar a l'AQU la memòria del grau en Ciències Socials i Món Digital.  S’espera que al llarg del curs següent es rebi l’informe de verificació per tal que es pugui començar a implantar. 
  • Modificació de la memòria del grau en Educació Infantil. El febrer de 2021 es va presentar la modificació de memòria del grau en Educació Infantil amb l’objectiu d’afegir la modalitat semipresencial a la presencial, actualment existent. Aquest procés encara està obert i es preveu continuar-lo treballant el curs 2021-2022.

A més, des de la Unitat de Qualitat també s’han gestionat:

  • Les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès del campus UManresa: les dirigides als estudiants i al PDI, les de serveis i infraestructures o les d’inserció laboral. També ha donat suport en totes aquelles enquestes externes que ha calgut activar. 
  • Les peticions d’informació i assessorament del PDI interessat en l’acreditació i en l’avaluació de sexennis.
  • La preparació i lliurament de les dades acadèmiques i indicadors en l'àmbit català i nacional.

Una altra tasca important de present i futur de la unitat és la revisió i millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Concretament, s’ha redefinit el mapa de processos de la UVic-UCC i s’han actualitzat les fitxes dels processos i procediments, i la informació del web. Aquesta tasca tindrà continuïtat els propers cursos quan es continuarà treballant per incloure-hi la visió del centre. 

En aquest context es decideix incorporar una persona més a la Unitat de Qualitat per encarar amb millors condicions el creixement que afrontarà la unitat al llarg dels pròxims cursos.