Vés al contingut

Responsable: Magda Monserdà Martín

Fites més destacades durant el 2020-2021

  • El curs 2020-2021 el campus Manresa de la UVic-UCC va participar per primer cop en el programa Erasmus+ Pràctiques. Es tracta d'una  estada de formació en una entitat d’un altre país, que té per finalitat que els estudiants adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic  i social del país d’acollida, al mateix temps que adquireixin una experiència laboral i millorin competències comunicatives i lingüístiques. La convocatòria que es va obrir va correspondre a la del segon semestre, i dels quaranta alumnes que la van sol·licitar, un total de trenta-vuit se'n van poder beneficiar.
  • Per a la matrícula de nou accés, es consolida la modalitat online i la presencial: els estudiants poden escollir matricular-se presencialment al centre, atesos pel personal del departament, o bé fer-ho virtualment, amb suport d’un manual i assistència telefònica. Es valora positivament oferir ambdues possibilitats, ja que el tràmit és més àgil i ofereix un millor servei a l’alumnat.
  • Aquest curs es va treballar per tal que el títol del treball de fi de grau s’incorpori a l’expedient de l’alumne i pugui aparèixer als certificats.
  • Es va finalitzar l’elaboració dels manuals de tots els processos acadèmics relatius a l’expedient d’un alumne.