Vés al contingut

Responsable: Laura Llobet Oms

Fites més destacades durant el 2021-2022

  • La Unitat de Qualitat del Campus UManresa ha coordinat els següents processos relacionats amb el marc VSMA:
  • Lliurament de l’Autoinforme d’acreditació del màster universitari de Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic. A mitjan desembre de 2021, es va enviar a AQU l’Autoinforme del màster universitari de Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic, treballat des del principi de curs des de la coordinació del màster, el Deganat i la Unitat de Qualitat. Al llarg del mes de març, es van dur a terme les audiències del Comitè d’Avaluació Extern amb els diferents col·lectius relacionats amb el títol avaluat. Finalment, es va rebre l’informe favorable que acredita la qualitat i la continuïtat del màster.
  • Lliurament de l’Autoinforme d’acreditació del grau en Mestre d’Educació Infantil. A mitjan desembre de 2021, es va enviar a AQU l’Autoinforme del grau en Mestre d’Educació Infantil, treballat des del principi de curs des de la Direcció del títol, el Deganat i la Unitat de Qualitat. Al llarg del mes de març, es van dur a terme les audiències del Comitè d’Avaluació Extern amb els diferents col·lectius relacionats amb el títol avaluat. Finalment, es va rebre l’informe favorable que acredita la qualitat i la continuïtat del grau.
  • Modificació de les memòries dels graus en Fisioteràpia i Infermeria. El febrer de 2022, es van presentar les modificacions de memòria dels graus en Fisioteràpia i Infermeria amb l’objectiu d’actualitzar diversos aspectes de les titulacions i oficialitzar l’augment de places d’Infermeria en el cas del Campus Manresa. El juliol del mateix any es van rebre les resolucions favorables per ambdós títols.
  • Verificació del nou grau en Societat Digital. L’abril de 2022, es va enviar a AQU la memòria del Grau en Societat Digital. S’espera que al llarg del curs següent es rebi l’informe de verificació.
  • Verificació del nou grau en Odontologia. L’abril del 2022, es va enviar a AQU la memòria del grau en Odontologia. Des del Campus Manresa es va col·laborar en l’elaboració de la memòria juntament amb la Facultat de Medicina. S’espera que al llarg del curs següent es rebi l’informe de verificació.

A més, des de la Unitat de Qualitat també s’han gestionat:

  • Les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès del campus UManresa: les dirigides als estudiants i al PDI, les de serveis i infraestructures o les d’inserció laboral. També ha donat suport en totes aquelles enquestes externes que ha calgut activar. 
  • Les peticions d’informació i assessorament del PDI interessat en l’acreditació i en l’avaluació de sexennis.
  • La preparació i lliurament de les dades acadèmiques i indicadors en l'àmbit català i nacional.
  • S’ha treballat en un nou format d’indicadors web a través del Power BI. Queda pendent seguir desenvolupament aquesta acció al llarg dels cursos següents.

Una altra tasca important de present i futur de la unitat és la revisió i millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Concretament, s'han començat a actualitzar les fitxes dels processos i procediments transversals de la Fundació Universitària del Bages i es treballarà en la visió de centre.  Aquesta tasca tindrà continuïtat els pròxims cursos amb l’objectiu final d’aconseguir la certificació dels SGIQ de centre.